Registrácia

Záujemcovia o účasť na našich akciách sa musia spravidla samostatne elektronicky zaregistrovať, následne im príde mail na ich zadaný email v registračnom formulári  s potrebnými údajmi o ich registrácii a platbe účastníckeho poplatku. Za vstupenku na akciu sa považuje povolávací rozkaz, ktorý Vám príde mailom, ten je nutné si vytlačiť, vyplniť potrebné údaje a následne pred registračnou komisiou vlastnoručne podpísať. Takto podpísaný povolávací rozkaz si komisia overí s Vašim dokladom totožnosti a údajom o zaplatení účastníckeho poplatku. Povolávací rozkaz následne ostáva u registračnej komisie.

Platba:
cz153Číslo bankového účtu pre zaplatenie účastníckeho poplatku obdrží každý účastník po jeho elektronickom zaregistrovaní sa v spätnom potvrdzujúcom maily jeho registrácie zhruba do niekoľkých minút spolu s jeho variabilným symbolom pre identifikáciu platby. Po vlastnej registrácii máte 30 dní na zaplatenie účastníckeho poplatku. V prípade, že sa tak nestane, Vaša registrácia bude zrušená. Platbu je možné realizovať prevodom na účet.  Platba na mieste nie je možná.

Pre potreby elektronickej registrácie na akciu budete potrebovať uviesť tieto údaje: meno, priezvisko, nick, názov teamu, štát, mesto, kontaktné telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, druh zbrane a za akú hernú stranu chcete hrať.
V dobe konania akcie musí mať každý účastník min. 18 rokov. Totožnosť a vek každého účastníka bude overená pri registrácii na základe dokladu totožnosti.

Účastnícky poplatok zahrňuje:
cz53Profesionálne zorganizovanú hru.
• Prenajatie herného priestoru.
• Pitnú vodu.
• Mobilné toalety v priestoroch off zóny.
• 230V zásuvku na vyhradených miestach.
• Herné rekvizity.
• Zabezpečenie 24-hodinového zdravotníckeho dozoru.
• PHM pre zabezpečenie organizácie a zdravotného vozidla.
• Náklady na rozhodcov a strážnu službu.
• Upratanie priestoru po skončení akcie a vynesenie odpadu.
• Veľkokapacitné stany podľa potreby a scenára.
• Odmena pre víťaznú armádu.
• Spotrebný materiál pre celkové zabezpečenie akcie.

Zhrnutie a odporúčania:
cz05Každý hráč si prinesie so sebou výstražnú oranžovú vestu a jedno cca. min. 15 cm chemické svetlo žltej farby.
• Jeden biely kus látky veľkosti 30 x 15 cm. Ak nebude spĺňať tieto podmienky, nebude vpustený do hry.
• Odporúčame si so sebou zobrať aj doplnkovú výstroj. Hrá sa aj v noci, tak odporúčame zobrať si so sebou baterky na svietenie, ďalšie chemické svetlá a nočné videnia. Zoberte si so sebou jedlo, vodu, stany a spacie vaky.
• Bude dobré, ak si zoberiete so sebou aj lekárničky na ošetrenie drobných zranení, v prípade, že sa budete nachádzať mimo dosahu 24 hodinovej zdravotnej pomoci.