Program akcie a služby

Akcia má vopred stanovený program. Časy uvedené v programe sú pevné a počas celej akcie sa bude na ne prihliadať…

 

cz108Piatok:

Od 8.00 hod. do 11.00 hod. – Registrácia hráčov (nástup brancov v prijímacom stredisku a rozdelenie do armád, čiat a LARPU).

11.00 hod. Slávnostné zahájenie cvičenia (nástup všetkých účastníkov po armádach a čatách).

11.05 hod. Príhovor hostí a organizátora, spresnenie pravidiel akcie.

12.00 hod. – 24.00 hod. Presun na základne, poučenie armádnym generálom a príprava

                                                    na zahájenie akcie, následné zahájenie akcie a bojov.

 

Sobota:

00.00 hod. – 24.00 hod. Priebeh akcie, plnenie jednotlivých misií, voľné boje.

 

Nedeľa:

cz4812.00 hod. Ukončenie bojov.

12.00 hod. – 13.00 hod. Presun hráčov do off-zóny na vyhodnotenie a ukončenie akcie.

13.00 hod. – 14.00 hod. Nástup a dekorovanie hráčov za akciu, tombola a slávnostné ukončenie akcie.                                                

Od 15.00 hod. Odchod účastníkov z priestoru akcie.

Od 18.00 hod. Upratovanie priestoru akcie a balenie servisného zabezpečenia

                                akcie.

Poznámka:

Na záverečnom nástupe bude každý príslušník víťaznej armády odmenený. Zároveň sa na konci akcie uskutoční tombolové losovanie (podľa čísel registračného povolávacieho rozkazu každého jednotlivca), kde min. 10 hráčov získa vecné ceny.

Služby na akcii:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Na akcii bude bezplatné parkovisko.
2. Vyznačený priestor pre Vaše stany na jednotlivých bázach a v priestore Off-zóny.
3. Zabezpečený pitný režim formou cisterien s pitnou vodou.
4. Hygienické podmienky pomocou mobilných toaliet.
5. Osvetlenie báz a rôznych hracích priestorov v súlade so scenárom.
6. Stravovanie a iné občerstvenie bude možné formou bufetov, ktoré sa budú nachádzať na bázach jednotlivých armád a v Off-zóne (otváracia doba bude min. 12 hodín denne).
7. Miesta pre nabíjanie bateriek budú jasne označené a budú sa nachádzať v priestoroch jednotlivých báz.
8. Profesionálna 24 hodinová lekárska prvá pomoc.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu v prípade ohrozenia zdravia a bezpečnosti účastníkov akcie.