Operation Gaza 2015

V dňoch 24.4.-26.4.2015 sme v spolupráci s teamom S.O.D.O.8 realizovali airsoftovú akciu pod názvom OPERATION GAZA.  Akcia sa uskutočnila v novom priestore okolia SKI centra REMATA medzi Handlovou a Prievidzou. Ako obvykle predkladáme širokej hráčskej komunite pohľad na priebeh a organizáciu akcie. Upozorňujem, že celé zhodnotenie a postrehy sú na základe môjho subjektívneho pohľadu z postu veliaceho generála hernej strany Légie de Gaza a môžu sa líšiť od pohľadu jednotlivých účastníkov.

V prvom rade by som sa chcel poďakovať teamu  S.O.D.O.8  na čele s Jurajom Mederom, ktorý výraznou mierou prispeli k pohodovej organizácii akcie a celkovo zabezpečili herný priestor, scenár a iné potrebné záležitosti v priestore off – zóny zamerané na to, aby sa účastníci cítili na akcii komfortne.  Ďakujeme teamu STRIKERS z Martina za pomoc pri časovom pláne, zostavovaní jednotlivých herných čiat a realizovaní bojových misií. 

gaza25Akcia začínala v piatok 24.4.2015, napriek tomu, že sa samotný scenár štartoval až v sobotu 25.4.2015 o 12-tej hodine. Cieľom bolo stmeliť airsoftovú komunitu pri posedení, rozhovoroch a malom občerstvení pred samotným airsoftovým bojom. O toto posedenie bol veľký záujem a i napriek skeptickému predpokladu organizátorov sa ho zúčastnilo viac ako 70 percent účastníkov akcie, čo príjemne prekvapilo. Napriek posedeniu do nočných hodín, ráno v úplnej pohode všetci účastníci nastúpili na zahájenie akcie a zvládli jej priebeh.  Celkovo sa akcie zúčastnilo 112 účastníkov vrátane organizátorov. 

Hernému priestoru dominovala lyžiarska zjazdovka o dĺžke cca 1300 m  a okolité lesy s poľnými komunikáciami a kopcami. V priestore bola stará budova, niekoľko bunkrov vytvorených z pneumatík a pod.  Celkovo bol herný priestor náročný na „bojovú činnosť“ a toto všetko „zhoršovalo“ veľmi prijemné a slnečné počasie. 

Herný scenár sme sa snažili nastaviť na tieto podmienky a preto v hre bola herná strana Légie de GAZA, ktorej úlohou bolo vybojovať  herný priestor od vzbúrených kmeňov Jorubov, Dárov a Šítov, ktoré pomocou partizánskej taktiky napadali Légie a sťažovali im ich pôsobenie. Légie mali jedno veliteľstvo, ktoré koordinovalo ich činnosť. Kmene sa riadili scenárom, ale mali určitú voľnosť a samostatnosť v priestore a podľa rozhodnutia kmeňového vodcu pôsobili proti Légiám. Podľa potreby sa mohli spájať s iným kmeňom, aby početne prevýšili čaty Légie v danom mieste.  

Legionári vs. kmeňoví bojovníci

gaza23Prvou misiou v hracom priestore bolo obsadenie bunkru ALPINA. Na túto úlohu bola vyslaná čata Alfa. Druhou úlohou Légie bolo obsadenie a udržanie bunkru č.1 vedľa základne Légie, kde sa nachádzalo aj veliteľstvo Légie. Kmene na začiatku ovládali prakticky celé územie v danom sektore, čo sa potvrdilo veľmi aktívnym napádaním a útokom na základňu Légie.

Čata Bravo od Légie mala veľký problém sa presadiť a ovládnuť postavenie okolo bunkra a niekoľkokrát sa museli preskupovať. Veliteľstvo Légie bolo pod silnou paľbou a keďže nemalo žiadne posily, ktoré by prišli na pomoc, pomaly strácalo územie okolo základne a nakoniec sa povstalecký kmeň dostal až na základňu. I keď sa nepodarilo celkom dobiť základňu (v niektorých momentoch boja, základňu bránili dvaja strelci z čaty Charlie), veliaci generál bol „zlikvidovaný“.   V tom istom čase zaútočila Alfa na postavenie jedného z kmeňov v sektore Alpina a zároveň kmeň brániaci svoje postavenie v oblasti bunkra 1 bol koordinovaným útokom čaty Brava donútený ustúpiť a zabudol v sektore svoju vlajku, ktorej sa čaty légie zmocnili. Bravo sa vyznamenalo a získalo pre légiu svoj prvý bod. Alfa veľmi rýchlo prevzala iniciatívu vo svojom sektore, dobila bunker ALPINA a i napriek snahám vzbúrencov sa nepodarilo Alfu z bunkra vytlačiť. Postupne kontrolovala veľkú časť okolia bunkra a povstalci sa rozhodli stiahnuť. Alfa veľmi dobre splnila svoju úlohu a po jej preskupení dostala rozkaz preskúmať komunikáciu v smere bunkru ALPINA – Neutrálna zóna. Na jej ceste jej pripravili povstalci pascu, v ktorej očakávali legionárov z Alfy. 

Spravodajca zistili, že v priestore neutrálnej zóny sa nachádza silná skupina povstalcov a snaží sa zreorganizovať, doplniť zásoby a pod. Veliaci dôstojník usúdil, že na okolí sa nachádza len jediný prameň, odkiaľ môžu povstalci čerpať vodu, pre nich veľmi dôležitú komoditu. Z tohto dôvodu vyslal čatu Bravo do priestoru a nariadil obranu prameňa Ferdinand s cieľom znemožniť povstalcom prístupu k vode.

gazaa04Čata Alfa pomaly postupovala vo svojom smere do neutrálnej zóny a cestou objavila povstalcov pripravených na pascu.  Povstalci urobili tú chybu, že boli hluční a niektorí z nich neboli dostatočne zamaskovaní. Z tohto dôvodu sa Alfa rozhodla zaútočiť a pascu zlikvidovať, aby do nej nepadla iná jednotka Légie. Zahájila razantný útok na bok postavenia povstalcov. Tí sa samozrejme urputne bránili,  ale nakoniec boli zo sektoru vytlačení. Cesta ostala voľná a bezpečná.

Čata Charlie dostala za úlohu vykonať prieskum a zmapovať dôležité body terénu. Presúvali sa po jednotlivých dominátoroch v priestore a značili ich polohu. Narazili na silnú činnosť a pohyb povstalcov v oblasti prameňa FERDINAND, kde čata Bravo bojovala a strážila prístup k prameňu. Z tohto dôvodu sa čata Charlie rozhodla obísť boj a presunúť sa do priestoru dominátora 3. Tam ale narazila na ďalšiu skupinu povstalcov, ktorá bola oveľa silnejšia od nich. I napriek snahám a boju sa nedostala k dominátoru, aby ho mohla zaznačiť a zmapovať. Veliteľ Charlie sa preto rozhodol nebojovať ďalej, ale postupovať na posledný určený bod. Povstalci tak získali prevahu v danom priestore.

Alfa sa vrátila s Bravom na základňu a obe čaty sa pripravovali na ďalší boj. Čata Charlie v priestore, ktorý ovládali povstalci, dosiahla bod dominátora 4, ale cestou späť narazila na silnú skupinu, ktorá ich napadla. Charlie sa nedokázala presadiť, nakoľko nemala plný stav bojovníkov. Charlie bola nakoniec donútená ustúpiť a nemohla postupovať v stanovenom smere.   

Vo večerných hodinách sa velenie Légie dozvedelo o finančnej transakcii povstalcov a pašerákov zbraní, ktorá mala prebehnúť v noci v priestore Bunkra 1. Z toho dôvodu velenie zlúčilo čatu Bravo a Alfa. Vytvorilo údernú skupinu, ktorej úlohou bolo ovládnuť okolie bunkru, jeho priestor a získať kufrík s peniazmi, určenými na nákup zbraní.

gaza14Druhá skupina partizánov sa nachádzala za križovatkou v sektore B7 a čakala na svoj cieľ. Jeden z vysokých dôstojníkov Légie sa totiž rozhodol pomáhať vzbúrencom a vyslal na danú križovatku slabú skupinu legionárov, ktorí mali v danom sektore odovzdať kufrík „spojke“. V kufríku sa nachádzali drogy, za ktoré chceli povstalci následne nakúpiť od pašerákov ďalšie zbrane.  Samozrejme, že táto malá skupina legionárov išla na istú záhubu.

Nočné boje o bunker 1 boli náročné a ťažké. Povstalci sa premiešali s útočiacimi legionármi. Situácia bola veľakrát neprehľadná  a tak sa stávalo, že niektorým povstalcom sa podarilo dostať za chrbát legionárom a nožom ich potichu likvidovať. Nakoniec sa legionárom podarilo ovládnuť priestor a bunker získať do svojej moci. Ale kufrík s peniazmi si pri ústupe odniesli povstalci.

V tejto chvíli boli na križovatke prepadnutí legionári a i napriek tomu, že sa bránili a bojovali, podľahli presile. Pred tým sa však stihli spojiť s velením a oznámiť čo sa stalo. Velenie reagovalo a vyslalo do priestoru najbližšiu jednotku, ktorú malo po ruke.  Spojené čaty Alfa a Bravo sa urýchlene presunuli do daného sektoru a pustili sa do boja. Na začiatku sa podarilo v tichosti a bez strát získať kufrík s drogami späť do rúk légie. Následne sa rozpútala paľba a boj, v ktorom mali legionári prevahu. Bohužiaľ v tejto občas neprehľadnej situácii sa jeden z povstalcov vydával za legionára a ponúkol sa, že kufrík odnesie do bezpečia, zobral kufor s drogami a ušiel. Kufrík sa tak zasa dostal do rúk povstalcov, ktorí s ním utiekli preč z miesta boja. 

Ráno sa velenie rozhodlo realizovať totálne nasadenie legionárov s cieľom ovládnuť celé herné územie a dominovať mu. Plán rátal s nasadením dvoch útočiacich celkov. Čata Alfa zo severu mala ovládnuť Bunker ALPINA a spojené čaty Bravo a Charlie mali ovládnuť Bunker 1. Následne obe skupiny mali pokračovať určeným smerom na Bunker 2, v strede herného priestoru, cestou zabrať všetky dominátory v okolí,  zatlačiť povstalcov do defenzívy v malom priestore a zlikvidovať ich.

gaza07Čata Alfa sa pomaly priblížila k svojmu cieľu a opatrne začala bojovať o svoj bod. Spojené čaty Bravo a Charlie ukážkovo, behom pár minút doslova prevalcovali okolie Bunkru 1  a zabrali ho spolu aj s vlajkou povstaleckého kmeňa, ktorý tam mal svoje nočné postavenie. Následne sa presúvali k Bunkru 2 a blízkemu dominátoru. Zabrali dominátor a pokúsili sa zaútočiť na povstalcov v Bunkri 2. Ich útoky však bez podpory čaty Alfa, nemohli byť úspešné, nakoľko to bolo najlepšie postavenie povstalcov a tí kládli húževnatý odpor. Čata alfa úspešne zabrala Bunker ALPINA a rozhodla sa zabrať dominátor 1 nad veliteľstvom légie. Tiché priblíženie a útok z niekoľkých smerov, rýchlosť pri útoku, to všetko malo za následok veľmi rýchle zabratie dominátora, ktorý bol strážený povstaleckou jednotkou.

Alfa bojujúca v inom sektore nemohla dostatočne pomôcť čatám Bravu a Charlie, keď povstalci zistili, že sa obe čaty nachádzajú na rovnakom mieste bez pohybu a vyčkávajú, rozhodli sa o razantný protiútok. Preskupili sa, spojili sa s iným kmeňom a zaútočili. I napriek tvrdej obrane svojho postavenia sa museli legionári stiahnuť. Došla im munícia a nemohli zadržať ďalší príliv útočníka.

Medzitým sa čata Alfa priblížila k Bunkru 2 a zahájila na neho útok. Povstalci reagovali ukončením útoku na ustupujúcich legionárov z čiat Bravo a Charlie a okamžitým zaujatím obrany v Bunkri 2.

V rovnakom čase sa začal útok jedného z kmeňov na základňu Légie. Povstalecký kmeň pravdepodobne zistil, že v podstate všetci legionári sú v boji a rozhodli sa využiť situáciu. Tá bola pre velenie Légie kritická. Na obranu bolo k dispozícii len 5 legionárov. Útok prišiel nečakane a zdalo sa, že základňa padne. V kritickej chvíli  sa však objavili na scéne vracajúce sa čaty Bravo a Charlie, ktoré sa umorené a bez munície vrátili na základňu. To zvrátilo pomer síl. Bravo a Charlie okamžite doplnili muníciu, preskupili sa a energicky začali čistiť už takmer dobitú základňu a jej okolie od povstalcov. To donútilo povstalcov k ústupu.

gaza12Čata Alfa sa vo svojom priestore niekoľkokrát pokúsila obsadiť Bunker 2, ale bez výsledku. Nakoniec sa pre nedostatok munície museli stiahnuť a zanechať útočnú činnosť. Povstalci ovládli okolie a začali smerovať opäť na základňu Légie. Zasa začali tvrdé boje o základňu. I keď vyčerpané jednotky Charlie a Bravo opustili základňu, družstvo Brava odolávalo a keď už bolo najhoršie, vrátila sa Alfa a podporila obranu. Povstalcom sa tak nepodarilo základňu dobiť.  

I napriek tomu, že boje v predchádzajúci deň a noc naznačili, že výcvik, tímová spolupráca, technická podpora, psychická odolnosť a hrdosť legionárov slávi víťazstvo, ukázalo sa, že povstalecké kmene v ťažkom a lesnatom teréne, s menším množstvom dobre odhodlaných bojovníkov pohŕdajúcich „smrťou“, osobnou statočnosťou sa dokážu plne vyrovnať légiám.  Dokázali vzdorovať a zasa ovládnuť priestor v podobe dominátorov (v ktorých časovo dlhšie držali daný sektor) a ubrániť Bunker 2.  Celkový stav bojov nakoniec skončil 7:6 pre Légiu. Sláva vybojovaného boja patrí práve preto obom stranám.  Legionárom de GAZA a bojovníkom z kmeňov Šítov, Jurubov a Dárov.

Organizácia:

Po skúsenostiach z posledného nášho ročníka Conflict Zone sme sa rozhodli pozvať oveľa menej tímov. Hlavné takých, s ktorými máme pozitívne skúsenosti, majú záujem o hru a nie o fotenie sa v bojovej výstroji, či miesto hrania si majú záujem len urobiť výlet spojený s opekačkou a alkoholom. Nepozvali sme tiež tými, na ktoré sú neustále sťažnosti z hľadiska dodržiavania airsoftových pravidiel.

Plán bol urobiť hrateľnú akciu pre cca 100 -130 osôb. Preto bola akcia tvrdo VIP, tímy sa selektovali a myslím, že to bolo pre akciu prínosom.

gaza31Ďalšou zmenou bolo úplne vylúčenie rozhodcov z akcie. Zistili sme, že i napriek ich pozitívnym snahám hrateľnosť len zhoršovali (hra sa kúskovala) a účastníci sa mali tendenciu hádať za každú cenu. Musím konštatovať, že som nepočul počas boja žiadne hádky, vulgarizmy alebo osočovanie. Upozornení na nepriznávanie alebo porušovanie pravidiel bolo len v minimálnej miere.  Porušenie herných pravidiel sme riešili len raz za nabíjanie mimo určeného priestoru, ale nakoniec sa zistilo, že jeden z organizátorov toto povolil, z dôvodu, aby sa kmeň, ktorý dostal novú úlohu pri základni Légie, nemusel zasa vracať do Neutrálnej zóny.  

Nové prostredie bolo náročné, i keď sme sa snažili hru a organizáciu prispôsobiť danému prostrediu, bolo to niečo nové – iné. Chápeme, že pre niektorých prekvapujúce. Je to otázka na účastníkov, či si myslia, že to je pre nich ok a v budúcom roku by akciu v tomto prostredí privítali. Zdravotníci na akcii riešili len drobné úrazy a ostatné zdravotné problémy vyplývali z náročnosti terénu a pitia malého množstva tekutín u jednotlivcov. 

Nočná hra nevyšla úplne podľa našich predstáv, nakoľko bojovníci za kmene ukončili svoju činnosť v priestore boja o 0.30 hod. a už nechceli bojovať, naopak legionári boli stále naladení na boj. Asi je nutné prehodnotiť plánovanie akcií kvôli nočným bojom. Čistý herný čas bol 15,5 hodiny, kedy sa prvý deň hralo od 12.00-0.30 a druhý deň cca. od 9.00-14.00 hod.

gaza11Na akcii boli asi 3 dlhšie prestoje u niektorých jednotiek, všetky spôsobené prepravou účastníkov na plánované misie. Vozidlo PV3S a dve terénne automobily, ktoré boli vyčlenené na prevoz účastníkov, nestihli vždy a včas rozniesť všetkých na stanovené body. Jedenkrát vznikol prestoj pomýlením si určeného miesta na obranu vo štvorci na mape.

Na konci akcie sa samozrejme uskutočnilo vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov boja.  Spoločnosť ARMY TRAINING venovala do tomboly pre 10-tich účastníkov možnosť zúčastniť sa zdarma na kurze prieskumníka pre airsoft.

To, či akcia splnila naše ciele a vaše očakávania musíte zhodnotiť vy (účastníci).  Naša snaha bola zameraná na to, aby akcia bola hrateľná a každý z účastníkov si odniesol pozitívny pocit z hry a pár nezabudnuteľných zážitkov… Našou snahou je zlepšovať akcie, ktoré realizujeme pre hernú komunitu a preto privítame každý názor pozitívny či negatívny, ktorý pomôže pri plánovaní a organizácii našich akcii.

Airsoftu zdar!!! 

 

 

Facebook Comments