Najviac kladené otázky

Často sa nás hráči pýtajú na veci, ktoré môžu ľahko nájsť v texte. Preto si skúste najprv prečítať toto zhrnutie pred tým, ako nám napíšete…

Kde: podľa určeného miesta na pozvánke alebo v spätnom maily po registrácii.

Čo: VIP airsoftová akcia simulujúca vojnový konflikt pomocou prvkov MIL-SIM misií a prvkov LARPu. Akcia trvá 3 dni.

Účastníci: Akcia je určená prevažne slovenským hráčom organizovaných v nejakých hráčskych tímoch, ktorí sa zúčastnili našich akcií už v minulosti, ale nebránime sa ani novým hráčom, ktorých niekto doporučí. Všetci účastníci musia mať v deň zahájenia akcie 18 rokov.

Cieľ akcie: zorganizovať kvalitnú akciu pre celú hráčsku komunitu, ktorá je schopná sa prispôsobiť reálnym podmienkam MIL-SIMu a ukázať, že je viac ako FUN SHOOTERS, že má niečo za sebou, myslí to s airsoftom vážne a má niečo natrénované…

Ako sa prihlásiť: na akciu sa môžete prihlásiť v sekcii registrácia. Následne musíte uhradiť účastnícky poplatok na náš účet. Na jeho základe obdržíte povolávací rozkaz na našu akciu so všetkými potrebnými informáciami. Povolávací rozkaz je nutné predložiť spolu s dokladom totožnosti pri registrácii v Stredisku príjmu osôb priamo na akcii.

Parkovanie: účastníci musia rešpektovať usporiadateľskú službu, ktorá ich navedie na vopred vyhradené parkovisko. Parkovisko je nestrážené a bezplatné. Parkovať mimo vyhradenú zónu je zakázané.

Registrácia: Po príjazde na akciu sa dostavte na registráciu, kde prebehne registračný proces. Účastníci, ktorí sa nezaregistrujú, nebudú vpustení do hry. Pre registráciu je nutný občiansky preukaz alebo pas kvôli overeniu informácií, ktoré ste uviedli v registračnom formulári.

Každý účastník bude musieť pri registrácii podpísať čestné prehlásenie o účasti na akcii na vlastné riziko.

V prípade, že prídete na akciu v inom termíne, než prebieha registrácia, prosíme Vás, aby ste nás informovali vopred emailom.

Všetci účastníci pri registrácii dostanú identifikačnú pásku na ruku. V prípade, že zbadáte nejakého hráča bez danej pásky, okamžite túto skutočnosť nahláste najbližšiemu rozhodcovi v hre.

Dĺžka akcie: Hra začne v piatok o 11.00 hod. slávnostným nástupom všetkých hráčov a končí v nedeľu o 14.00 hod. slávnostným vyhodnotením a dekorovaním víťaznej armády.

Počasie: Hra bude prebiehať za akéhokoľvek počasia. Organizátor si vyhradzuje právo prerušiť hru v prípade extrémne zlého počasia, ktoré by mohlo účastníkov akcie ohroziť.

Off zóna: Na off zóne neprebiehajú žiadne herné aktivity, je riadne vyznačená a v jej priestore sa nachádzajú toalety, voda na pitie, bufet, registračné miesto, miesto organizátora, zdravotnícky stan. Na off zóne sa bude vždy nachádzať zástupca hlavného organizátora.

Občerstvenie: v stánkoch občerstvenia si budete môcť kúpiť stravu a základné nealkoholické nápoje. Prísne sa zakazuje konzumácia alkoholických nápojov alebo iných návykových alebo psychotropných látok. Organizátor si vyhradzuje právo podrobiť účastníkov dychovej skúške a v prípade pozitívnych výsledkov vylúčiť účastníka z akcie bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.

FPS limity – rátané na BB 0,20 mg:

1. Povolený limit pre primárnu zbraň je do 460 fps. Nad 10 metrov + zdravý rozum.
2. Povolený limit pre sekundárnu zbraň je do 350 fps. Nad 5 metrov + zdravý rozum.

3.Povolený limit pre zbraň typu DMR je do 560 fps. Nad 20 metrov + zdravý rozum.
4. Povolený limit pre zbraň typu guľomet a odstreľovacia puška je do 590 fps. Nad 20 metrov + zdravý rozum.

5. Streľba je povolená od 5 metrov. Veríme, že zdravý rozum zvíťazí pri strete v miestnosti, ktorá má menšie rozmery ako 5 m. Streľba v noci je silne obmedzená viditeľnosťou a použitím podporných prostriedkov ako svietidiel a nočných videní.
6. Preto pri boji v noci a za zníženej viditeľnosti JE NA PRVOM MIESTE ZDRAVÝ ROZUM a až potom nejaké vzdialenostné limity.
7. Ak si nie ste istý vzdialenosťou od protivníka a on o Vás nevie, tak mu oznámte zásah ústne. Ak to nebude akceptovať a po tomto oznámení začne po Vás strieľať, môže sa stať, že bude za to vylúčený z hry.
8. Rozhodcovia budú v prípade podozrenia porušenia limitov môcť kedykoľvek odoslať hráča na kontrolné stanovisko rozhodcov v off-game zóne na premeranie fps limitu. V prípade dokázanej skutočnosti porušenia sa bude trestať sankciami voči hráčovi alebo vylúčením z hry.

V prípade zranenia: bude hra prerušená, očakáva sa, že ostatní hráči, ktorí sa nachádzajú na blízku, poskytnú zranenému prvú pomoc a kontaktujú organizátora, prípadne najbližšieho rozhodcu. Všetci účastníci by u seba mali mať lekárničku so základnou výbavou na poskytnutie neodkladnej prvej pomoci. Profesná prvá pomoc bude poskytnutá záchrannou zdravotnou službou priamo na mieste po jej príchode alebo na off zóne.

Organizátor nehradí náklady spojené so zdravotnou pomocou. Doporučujeme zvážiť prípadné ďalšie osobné pripoistenie počas trvania akcie.

Oheň: Akékoľvek rozkladanie ohňa sa prísne zakazuje. Akékoľvek porušenie tohto zákazu sa bude riešiť vylúčením účastníkov z hry bez náhrady vrátenia účastníckeho poplatku. V prípade požiaru žiadame všetkých účastníkov aby zastavili hru, začali hlasno kričať „ HORÍ“ a snažili sa, pokiaľ to je možné, oheň hasiť alebo obmedziť jeho šírenie a aby okamžite upovedomili rozhodcu alebo organizátora. V prípade, že sa oheň nebezpečne rozširuje a stáva sa nebezpečným, všetky osoby v blízkosti sú povinné odísť na bezpečné miesto a zobrať z ohrozeného miesta prípadný osobný materiál alebo materiál pre organizáciu hry.

Elektrický prúd: Na bázach a v off zóne bude k dispozícii prúd. Nabíjačky si vezmite vlastné. Organizátor nestráži takéto veci a neručí za materiál v priestore nabíjania zdrojov.

Stany: ak chcete počas hry spať alebo odpočívať, môžete si postaviť vlastné stany na miestach vyhradených pre stany. Sú to miesta presne určené v priestore vašej Bázy alebo v priestore off zóny.

Odpadky: Prosíme, aby ste neodhadzovali odpadky na ihrisku a v priestore bojov. Koše na odpadky budú na veliteľských stanoviskách, off zóne a na všetkých miestach vhodných pre ich umiestnenie.