Herný priestor

 

Herný priestor

Herný priestor našich akcií je spravidla v blízkosti asfaltovej prístupovej cesty a je dobre označený.

Off – zóna sa nachádza v blízkosti parkoviska vedľa cesty s veľkým priestorom pre parkovanie vozidiel.

Herný priestor je charakteristický veľkými otvorenými lúkami a zalesnenými porastami s miernymi kopcami na jeho hraniciach. Je vo veľkosti spravidla min. 2,5 x 3,5 km. Je rozdelený na niekoľko samostatných oblastí s vlastným názvom a hernými objektami.

 

Mapa priestoru neďaleko Očovej:

ocova-mapa-cista

V priestore je obmedzený signál na akéhokoľvek mobilného operátora. V priestore je prísny zákaz rozkladania ohňov a znehodnocovať alebo vyrubovať dreviny či stromy.