22.7.-23.7.2017 VO Lešť

„Airsoft CQB extreme fight “  je airsoft akcia , ktorú organizuje tím KERBEROS v spolupráci s občianskym združením SLOVAK CAMP, o. z. Akcia sa koná vo VO (bývalé VVP) Lešť, v priestore cvičiska pre boj v mestskej aglomerácii. Akcia z dôvodu nízkeho povoleného počtu účastníkov pre vstup do Vojenského Obvodu je realizovaná len na pozvánky pre spriatelené tými a to ako VIP akcia.  
Bojov sa zúčastňujú dve armády, ktoré plnenia úlohy boja v CQB oblasti a množstvom doplnkových misií typu MIL-SIM v danom priestore. Pyro a Dym sú povolené! Scenár a podrobnosti sa rozposiela   len tímom, ktoré sa zaregistrujú a prijmú naše pozvanie.

conflict100Scenár je postavený na dvoch rovnocenných armádach, preto je výstroj bez obmedzenia.

Akcia je pre: 18+. 
Zároveň sa časť akcie realizuje prostredníctvom vojenského výcvikového systému MILS pre potreby nácviku bojových činností v OSB a CQB priestore. Z tohto dôvodu sa všetci záujemcovia o simulovaný boj pomocou tohto špecializovaného systému hlásia na samostatnú časť akcie. Podmienkou je mať na akcii vlastnú funkčnú expanznú zbraň (zbraň strieľajúcu cvičné strelivo) Sa vz. 58 v raži 7,62 mm a asi 200-300 ks cvičného (slepého) streliva do nej. K zbrani je nutné mať aj potrebné doklady, ktoré sa budú kontrolovať pri registrácii. Upozorňujeme, že vysielač impulzov výstrelu funguje na výstrel cvičného streliva danej zbrane a upevňuje sa na hlaveň do závitov namiesto „chrániča ústia hlavne“ (resp. na závit, kde sa pripevňuje cvičný nástavec zbrane pre streľbu cvičným strelivom). Možný počet hráčov na túto 5 – 6 hodinovú bojovú misiu je obmedzený na cca. 40! Každý hráč, ktorý sa chce zúčastniť boja s expanznou zbraňou, bude pred zahájením hry preskúšaný zo základných pravidiel manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti použitia zbrane. Kto nesplní podmienky preskúšania, nebude vpustený do tejto hry, bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.

conflict083Akcie sa môžu zúčastniť len občania SR, kvôli povoleniu vstupu do VO Lešť.
Účastnícky poplatok na akciu zahrňuje:
1. Profesionálne zorganizovanú hru.
2. Prenajatie herného priestoru.
3. Pitnú vodu.
4. Toalety v priestoroch off zóny.
5. 230 V zásuvku na vyhradených miestach.
6. Herné rekvizity.
7. Zabezpečenie 24-hodinového zdravotníckeho dozoru.
8. PHM pre zabezpečenie organizácie a zdravotného vozidla.
9. Náklady na rozhodcov a strážnu službu.
10. Upratanie priestoru po skončení akcie a vynesenie odpadu.
11. Spotrebný materiál pre celkové zabezpečenie akcie.

 

Ak máte otázku ohľadom našej akcie, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, radi vám na ňu odpovieme.

    Facebook Comments