Conflict zone 2016

Aj tento rok vám prinášame pohľad organizátora na priebeh akcie Conflict Zone 2016 – Krvavé voľby. Ako ste sami zistili, akcia tohto roku mala celkom iný charakter ako predchádzajúce ročníky. Vyplýva to hlavne z organizácie predchádzajúceho ročníka, ktorý bol v Martine a z celkového charakteru ohlasov na predchádzajúce posledné tri ročníky tejto akcie. V tomto roku sme sa teda rozhodli akciu zorganizovať s úplne iným scenárom, ktorý v sebe zahŕňal veľkú dávku LARPu a mal svoj príbeh. Celkový impulz k takémuto smerovaniu nám dal airsoftový team Seal Team Bravo (chalani z východu .. ). Zámerom bolo teda urobiť airsoftovú akciu, ktorá si zachová všetky doterajšie prvky – veľké hromadné boje a množstvo zábavy pri MIL-SIM stretoch, ale zároveň pre hráčov, ktorí viac uznávajú LARP, aj LARPové úlohy s vlastnou ekonomikou a vlastným dejom, ktorý sa vyvíja podľa toho, ako hráči svojim prispením vstupujú do scenára a ovplyvňujú ho. Zároveň to mal byť scenár, ktorý umožní aj hráčom, ktorí chcú bojovať aj  larpovať, dobrý zážitok z airsoftu. Ako sa to podarilo, to musíte zhodnotiť sami.

cz2016201Realizácia spočívala v celkovom zabezpečení nášho štandardu airsoftovej akcie od vody až po mobilné toalety tak, ako po iné roky. V opätovnom zabezpečení  priestoru Očová, ktorý je čistý, vykosený, s veľkou rozlohou a umožňuje dobré plánovanie alebo rozvrhnutie airsoftových bojov a misií. V scenári a vytvorenia priestoru pre hru tak aby splňal požiadavky aj na LARP a aj na boje.

Je jasné, že so scenárom, ktorý sme predložili hráčom pred samotnou akciou sme mali obavy, či to účastníci prijmú a pochopia. Keďže sme sa tri roky snažili ponúkať účastníkom našich akcií LARPové funkcie alebo vyžitie, väčšina našich účastníkov sa hlásila priamo pre armády a neostal nik, kto by robil LARP na akcii okrem organizátorov. Z tohto dôvodu sme určili presný počet a veľkosť bojových jednotiek NOA a BOPA a zaviedli novú jednotku OSN. Všetci ostatní účastníci boli teda nútení ísť hrať za hernú stranu Kontraktor – dedinčan, ktorí sa mohli po splnení určitých LAROových úloh dať najať za bojovú hernú stranu. Tým pádom sme donútili zhruba 50 –  70 účastníkov hrať LARP postavy.

Akcia začala v piatok o 12.00 hod. a skončila v nedeľu o 12.00 hod. Začiatok akcie prebiehal v znamení prvých bojových misií pre hernú stranu BOPA a NOA v okolí vytvoreného mesta Starej Huty, do ktorých sa zamiešala jednotka OSN s cieľom zabrániť bojovým stretom a urovnať konflikt vyjednávaním, čo sa však nepodarilo pri všetkých stretoch a preto sa v severnej časti nad mestom rozhoreli tvrdé boje o získanie nadvlády nad daným priestorom.

V meste sa naopak všetko pripravovalo na plánované voľby, ktoré mali byť v sobotu. Jednotliví kandidáti mali svoje mítingy, pri ktorých oznámili svoje volebné smerovanie a snažili sa presviedčať voličov, aby volili práve ich politickú stranu. Dedinčania sa cez desať kľúčových LARP postáv v meste, ktoré riadil organizátor, snažili zarobiť a zveľadiť svoje financie (hralo sa predsa o vecnú cenu). Mali na výber niekoľko možností z legálnej a niekoľko možností z nelegálnej práce. V každom prípade na určitý druh práce potrebovali povolenie od príslušníkov OSN. Aj na nosenie zbraní potrebovali špecifické povolenie a pod. Takže príslušníci OSN si do sýta privyrobili a mohli začať najímať kontraktorov na rôzne prácičky a získavanie informácii.  Do tohto „mierového života“ zasiahla partizánska skupina, ktorá niekoľkokrát napadla mesto a základňu OSN s cieľom zmariť voľby alebo získať zajatcov, za ktorých by mohla pýtať výkupné. Sestričky v mestskej nemocnici mali plné ruky práce s liečením ranených vojakov a civilistov.  Okolie mesta sa po čase stalo nebezpečnou zónou, v ktorej sa partizáni alebo armádne jednotky snažili okradnúť civilistov o ich tovar alebo komodity. Prirodzene jednotka OSN nestíhala byť na rôznych miestach naraz a preto začala prijímať radikálne opatrenia. Rozhodla sa, že najme ľudí – civilistov, z ktorých vycvičí políciu na ochranu mesta a jeho okolia a začala zavádzať prísnejšie tresty, v niektorých prípadoch dokonca popravila niekoľkých nezmieriteľných a neznesiteľných zlodejov a kšeftárov.

cz2016127Armády BOPA a NOA si začali najímať kontraktorov na plnenie misií s cieľom destabilizovať mesto, jednotku OSN alebo prerušiť obchod, ktorý sa v okolí mesta realizoval. V nočných hodinách sa odohrávali urputné boje v priestore kaplnky, kde jednotka NOA bojovala proti Guerille a jednotke BOPA. Tieto boje prebiehali do neskorých hodín. V sobotu celý deň sa jednotka OSN pripravovala na realizáciu volieb a musela tiež riešiť napadnutie mesta alebo boj v okolí kaplnky. Doobeda sa totiž dedinčania rozhodli vykonať púť ku kaplnke sv. Márie a modliť sa za pokojný a zdarný priebeh volieb. Niekoľkokrát sa počas noci a sobotného doobedia opakovali atentáty rôznych najatých skupín na kandidátov politických strán vo voľbách. Šírili sa zároveň rôzne ohovárania o kandidátoch a ich nekalých praktikách a tajných stykoch vo svete biznisu a politiky. Púť, ktorá mala prebehnúť v mierovom duchu, keďže OSN s prehľadom ovládlo miesto okolo kaplnky, nakoniec skončila krvavým masakrom, keď pri návrate tesne pred mestom zaútočila sebevražedná skupina partizánov na jedného kandidáta, ktorý bol v sprievode. Jednotky OSN nestihli reagovať a jednotky BOPA boli v tej dobe pod ťažkou paľbou na svojej základni, takže neprišla žiadna pomoc. I napriek tomu sa politické strany, ktoré sa neskôr stretli na otvorenom politickom rokovaní, dohodli na normálnom priebehu volieb a ich realizácii podľa plánu.

Tesne pred voľbami však bola vykradnutá banka a tým pádom zmizla hotovosť, ktorá hýbala celou ekonomikou. Armáda BOPA, NOA a OSN prišli o svoje finančné zdroje a nemohli podplácať voličov, najímať si kontraktorov na bojové misie a pod. Zlodeji týmto poškodili všetky tri politické strany a preto každá z nich vypísala veľkú finančnú čiastku ako odmenu za ich dolapenie.

Voľby prebiehali v napätej situácii, nakoľko presne pred posledným mítingom politických lídrov bol kandidát za politickú stranu NOA zavraždený a tak sa k voľbám dostali len dve politické strany, ktoré podporovali jednotky BOPA a OSN. Kandidátka Zuzka za stranu NOA bola oplákavaná všetkými jej príslušníkmi a sympatizantmi.

cz2016096Jednotka OSN zadržala množstvo zbraní a nástražných systémov počas volieb a vďaka nej neboli voľby prerušené nijakým teroristickým činom. Za toto jej patrí veľká vďaka. Voľby nakoniec skončili s výsledkami, kde OSN získala veľkú prevahu nad stranou BOPA, čo sa samozrejme nepáčilo bežným občanom a všetkým prívržencom iných politických strán.

Kandidát za politickú stranu BOPA oligarcha Jozef sa rozhodol, že sa osobne presvedčí o výsledku volieb a spolu s príslušníkmi OSN šiel skontrolovať volebné lístky. Po krátkom čase s kufríkom plným peňazí v rukách, sústrastným hlasom a ozbrojenými príslušníkmi OSN za jeho chrbtom na mítingu oznámil, že uznáva tieto demokratické voľby a svoju porážku v nich a odovzdáva moc kandidátovi za politickú stranu, ktorú podporovala jednotka OSN. Na základe tohto oznámenia vypukla vzbura civilistov, ktorá sa presunula k základni armády NOA. Tam nespokojní občania žiadali jej veliaceho generála, aby sa nenechal podplatiť a neuznal tieto zmanipulované voľby. Generál sa rozhodol oficiálne vystúpiť proti týmto voľbám svojou autoritou a silou a začal regrutovať veľké množstvo kontraktorov a ozbrojovať svoje jednotky s cieľom zmeniť výsledok volieb.

Jednotka OSN, ktorá s tým počítala, uzavrela mesto pred červenou armádou NOA a vyjednávala s jej generálom, aby sa vzdal a jeho vojaci zložili zbrane. Keďže sa generál odmietal podriadiť požiadavkám OSN, dostal ultimátum, aby zložili zbrane inak jednotky OSN zaútočia na základňu NOA. Podplatená jednotka BOPA sa v týchto kritických chvíľach pridala na stranu OSN a pripravovala sa na útok na základňu červených. Po uplynutí časového limitu jednotky BOPA a OSN zaútočili na základňu jednotiek NOA a v tomto krvavom boji boli početne slabšie nútené jednotky NOA ustúpiť do hôr a opustiť svoju základňu a mesto. Dramatické nočné boje pri prenasledovaní jednotiek NOA však nerozhodli o výsledku.

Od nedele rána panoval v meste chaos a nedôvera. V meste ostalo len niekoľko desiatok civilistov, ktorí sa nedali najať žiadnou politickou stranou na boje a tak pre nedostatok príslušníkov OSN sa začalo vo veľkom rabovať, pašovať a atentát striedal atentát. Nedalo sa veriť nikomu a hlavne prekvital čierny obchod, všetci sa snažili zarobiť množstvo financií a uložiť ich na svoje konto v banke. Mimochodom zlodeji, ktorí vykradli banku sa dodnes ukrývajú, ale OSN už pozná ich totožnosť…

cz2016069Ráno sa jednotky NOA vynorili z lesa v severnej časti nad mestom a zaútočili na jednotky BOPA a OSN s cieľom získať stratené pozície a dobiť späť svoju základňu v meste. Po tvrdých bojoch sa im podarilo postúpiť až tesne k mestu, ale do mesta a k svoje základni sa nedostali…

Na tohtoročnej akcii sa zúčastnilo celkovo 199 registrovaných hráčov a približne 30 organizátorov, ktorí hrali rôzne úlohy LARPu alebo zabezpečovali plynulý a hladký priebeh akcie. Z organizačného hľadiska sme sa snažili riadiť samostatne bojové misie a LARPové úlohy.  Aby sa navzájom nemiešali, ale aby prebiehali súčasne. Z tohto dôvodu sa stavalo, že jednotky, ktoré mali ísť na nejaké misie boli presunuté na plnenie iných úloh. Hlavne to bolo citeľné viditeľné v hernej strane OSN. Išlo nám ale o to, aby sa neprerušovala žiadna časť a ak sa teda zdalo, že niekde nastal menši nesúlad s nejakým plánom alebo rozkazom od veliaceho generála, bolo to kvôli tomu. Na druhej strane sme niekedy obmedzovali nábor kontraktorov na boje v armádach, kvôli tomu aby pripravované veci a LARP v dedine mal svoje početné obsadenie a atmosféru. Verím, že to účastníci chápali. Niektoré veci sme samozrejme nedomysleli, napríklad postavenie mesta a HQ bojujúcich strán blízko seba, útoky partizánov na mesto a HQ, respawn cez mestskú nemocnicu. Toto všetko si uvedomujeme a prehodnocujeme.

Do akcie sme dali oveľa viac dymu a pyro ako po minulé roky, veríme, že to akciu patrične oživilo. Zapojili sme pravidelné meranie fps počas akcie a z nášho pohľadu to malo zmysel a ovplyvnilo to celkový priebeh akcie.

cz2016050Samozrejme NAJ otázkou ostáva spomínaný LARP. Vyjadrení ohľadne misii a LARPu sme zaznamenali veľa a chápeme aj rôzne pocity účastníkov a očakávania. Otázkou však je, kde sa akcia ma posunúť…  Kde ma v budúcnosti smerovať a ako sa má prispôsobovať  herným požiadavkám jej účastníkov. Ukončenie akcie prebehlo bez vyhodnotenia lepšej alebo horšej strany. Bolo urobené prvý krát len vyhodnotením scenára a kde bol scenár zakončený. Nie všetci účastníci to pochopili a kritické slová na margo vyhodnotenia chápeme. Ale je nutné sa opýtať, či je nutné vedieť, kto ma viac zárezov na pažbe alebo kto si ako zahral a zabavil sa.. A teda správna otázka podľa mňa teda znie… Zabavil som sa alebo nie?

 

Veľké vďaka patrí všetkým sponzorom akcie spoločnosti Army Original, Iron Legoin a CATUS. Za organizátorov ďakujem všetkým, čo prispeli svojou troškou k organizácii akcie, chalanom čo stavali a balili hernú plochu, rozhodcom a pyrotechnikom, kačkám z bufetu, kľúčovým postavám LARP, kandidátom vo voľbách a veliacim generálom za herné strany (Huťovi, Bernimu a Scoutovi).

Posledné vďaka patrí vám všetkým, čo ste na akcii boli a vydržali do konca, lebo bez vás, ktorí si v podstate atmosféru a hrateľnosť na akcii robíte sami, by to nemalo žiadny zmysel.

SOFTU ZDAR!

 

Facebook Comments