Conflict zone 2014

Tak ako každý rok, aj tento rok sme sa rozhodli zhodnotiť a napísať náš pohľad na organizáciu a priebeh akcie CONFLICT ZONE 2014 v Očovej, ktorá sa uskutočnila v dňoch 1. – 3.8.2014. Celkovo sa na akcii zúčastnilo 483 účastníkov (412 príslušníkov armád, LARP a Guerilla 35, zvyšok rozhodcovia a organizačné zabezpečenie). Úvodom sa chcem poďakovať všetkým za ich pomoc pri organizácii tejto akcie, hlavne sponzorom – spoločnosti ARMY ORIGINAL, PANTERS, MIL-POL, Zuzke Martinkovej, ktorí sa rozhodli našu akciu podporiť na poslednú chvíľu.  Ďakujem všetkým hráčom, ktorí seriózne pristupovali k hre, za ich účasť na našej akcii a niektorým z nich za dobré rady, pripomienky a hodnotenie pre zlepšenie priebehu akcie v budúcnosti.

dNapriek našej snahe a dlhým prípravám sa tohtoročná akcia niesla v problematickom duchu. A hneď na úvod treba napísať, že aj my organizátori ju hodnotíme za herne slabú. Úvod akcie bol poznačený dlhou a pomalou registráciou, ktorá bola zapríčinená zlou prípravou registračných dokumentov, nakoľko neboli zoradené podľa abecedy, ale podľa času registrácie. To spôsobovalo zdržanie pri vyhľadávaní mien a ich následnou registráciou do hry.  A samozrejme na registráciu mal vplyv aj počet účastníkov, ktorý sa musel stihnúť zaregistrovať počas 3 hodín. Z tohto dôvodu sa posunul začiatok akcie o hodinu neskôr.

Tento rok sa prihlásilo oveľa viac účastníkov ako inokedy. Naša snaha ich zredukovať a pustiť do hry len nám známe tímy sa otočila proti nám, keďže veľa hráčov argumentovalo a oprávnene, ako ich máme spoznať, keď ich nechceme pustiť do hry a vyskúšať ich. Z tohto dôvodu sme nakoniec z našej požiadavky ustúpili a povolili väčší počet účastníkov akcie. Dnes to hodnotíme ako chybu. Asi z tohto dôvodu sa nám na akcii rozmohli niektoré neduhy, ktoré netolerujeme. Požívanie alkoholu (hlavne modrá armáda), benevolencia pri nástupoch do misií, nekoordinovanosť čiat, ktoré sa delili a realizovali si vlastný lov na protivníka, či LARPistov, veľký nárast nepriznávania a čo je najhlavnejšie, používanie „silných – zdraviu ohrozujúcich zbraní“. I napriek našej snahe a snahe rozhodcov, sa nepodarilo všetkých vinníkov odhaliť. Je to naša chyba. Tak sa z  akcie stáva akcia plná hádok a záporných emócií. I napriek tomu, že platí pravidlo „ hra je vždy taká, akou si ju hráči urobia“ toto sme podcenili.  Chápem, hráči sa chcú zabaviť aj inak ako airsoftom a občas si z akcie urobia párty, ale sú určité hranice, čo sa týka alkoholu, správania sa k sebe a samozrejme zodpovednosti za svoju zbraň.

Spoločné poučenie pred akciou malo mať za cieľ zamedziť rôzny pohľad na špecifiká akcie a pravidlá počas bojov, tak ako sa to stávalo po iné roky. To sa v konečnom dôsledku nepodarilo, lebo aj tak dochádzalo k slovným stretom a značnému porušovaniu ako všeobecných pravidiel airsoftu tak aj špecifík akcie.

cz125Obe armády plnili jednotlivé misie, ktoré boli zamerané na boj a plnenie bojových úloh, na plnenie úloh v spojitosti s LARPom a nebojové úlohy. Hneď od začiatku vznikali problémy v armáde BOPA, ktorá nebola schopná na stanovený čas mať pripravené jednotky a muselo sa čakať. Toto sa v podstate opakovalo počas celej akcie. V niektorých časoch sa museli vypnúť z hry dominátori, aby armáda bola schopná plniť misie – opozitné úlohy voči červenej armáde.

 

 

Priebeh misií                                  Červení / modrí príslušníci

Celkový stav po piatku                                8/5

Ostreľovači misie                                       2/2

Celkový  stav v sobotu                               10/17 (8/12)

Celkový stav akcie                                     18/22  (16/17)

 

cz118Tu sa musím pozastaviť, nakoľko červený NŠ protestoval kvôli vyhodnoteniu výsledkov v dominátoroch, kde sa prideľovali body do celkového hodnotenia za každý dominátor osobitne. Tvrdil, že dominátor Orava po celý čas držali červení a preto nechápe, ako bod za neho získali modrí. Preto organizátor nechal rozhodcom overiť ich výsledky zápisov a hodnotení a doniesť všetky dominátori zo sektorov na kontrolu generálom. Kontrolou sa zistilo, že dominátor Orava je popísaný z troch strán, pričom počas bojov boli zápisy na jednej strane od červených a na ďalších dvoch stranách od modrých. Čas pre hodnotenie dominátorov nesedel pre modrý tím, ktorý bol zapísaný ako posledný. Naopak čas priebehu zapísania dominátorov sedel pre červenú armádu, ale bol zapísaný na prednej strane. Rozhodcovia priebežne podpisovali dominátori, aby mali kontrolu nad zápismi. Aj napriek tomu sa nedalo presne určiť, kto vlastne dominátor držal a vyhral v danom čase. Rozhodcovia prirodzene dali bod modrým, ktorí mali zápis naposledy, ale daný zápis bol časovo písaný pred spustením bojov o dominátori. Z tohto vznikol problém, na ktorom sa velitelia nevedeli dohodnúť, lebo išlo o body a tak organizátor navrhol aby sa dominátori hodnotili ako samostatná misia. Teda za každú výhru bojov o dominátor tím nedostane body za jednotlivý dominátor, ale len jeden bod za víťazstvo v misii, čo po dlhej diskusii velitelia armád a ich zástupcovia schválili.

Takže nakoniec sa skóre bojov zmenilo na skóre v zátvorke. Podľa tohto hodnotenia jednoznačne viedla armáda modrých. Keďže bola plánovaná na druhý deň už iba jedna misia a hrateľnosť výrazne klesla, muselo sa pristúpiť k úprave a dohode pravidiel.

Modrá armáda bola všeobecne menej disciplínovaná a hlavne mala problém s nástupom hráčov do boja. Keďže sa predpokladal oveľa väčší počet červených v boji ako modrých, organizátor sa rozhodol pripojiť Gurillu na stranu modrých. A zároveň zahájiť boje s tým, že  červených na začiatku bojov napadne Guerilla ešte pred dominátorom tak, aby modrí (početne slabší) mali možnosť obsadiť dominátor a brániť ho. Podotýkam, že dominátor sa umiestnil kvôli tomu zámerne bližšie k modrej báze.  Samozrejme, že červený veliteľ a jeho zástupca protestovali, ale kvôli hrateľnosti a vyrovnanosti strán to organizátor považoval za dôležité. Nakoľko sa velitelia nevedeli zhodnúť a rozhodnúť, či to tak môže prebiehať, organizátor navrhol aby červení, ktorí sú ukrátení o možnosť zaujatia dominátora mali pridaný jeden bod hodnotenia navyše a skóre sa zrovnalo (na 17/17). Tým pádom sa vyrovnali šance na víťazstvo, s čím červený veliteľ a jeho zástupca súhlasili a modrí dosiahli svojho, t.j. vyrovnanosti počtov hráčov a šancí v ďalšom boji.  OBAJA VELITELIA BOLI UPOZORNENÍ, ŽE SA HRÁ TYP HRY DOMINÁTOR, teda kto dlhšie udrží bod, ten zvíťazí v tejto úlohe. Zároveň sa kvôli lepšej hrateľnosti prijali tieto návrhy veliteľov:

cz109Nepoužívať vlajky na respawn kvôli neprehľadnosti terénu a veľkému počtu hráčov v boji na malom priestore. Zabezpečiť dostatok munície pre všetkých nezničiteľnými technikalmi – čo by armor depo a zároveň respawn. Tento respawn bol presne na mapách určený. Rátalo sa s 2 -3 technikalmi na oboch stranách.

 

Výsledok bojov všetci zúčastnení dobre poznajú. Keďže jedna strana nemohla poslať do priestoru dostatočný počet technikalov (nebudem riešiť z akého dôvodu) a začala používať vlajky, musel organizátor násilne vstúpiť do hry a vlajky povoliť pre všetkých. Na čo sa samozrejme zdvihla vlna odporu, kvôli zmene pravidiel za chodu.  Červení bod dobili pred koncom limitu a i napriek poučeniu bol červený tím vyhlásený svojim veliteľom za víťaza, čo samozrejme nebola pravda, nakoľko dlhšie dominátor držal modrý tím. Ale už sa stalo.  Takže vyhodnotenie prebiehalo v rozporuplnom duchu a nik si nechcel pripustiť pravdu. Z tohto dôvodu sa rozhodol organizátor vyhlásiť remízu (veď v konečnom dôsledku ide o zábavu z hry a nie za víťazstvo za každú cenu) a pridelil bod za LARP červenej armáde, ktorá si ho právom zaslúžila. V opačnom prípade, by vyhrala armáda BOPA. Dnes vyhlásenie nerozhodného stavu hodnotíme ako hrubú chybu. Hráčom totiž nezáleží na hre, férovosti a snahe niečo zorganizovať. Rozhodujúca je len výhra za každú cenu. Čo v konečnom dôsledku prinieslo hádky na fórach a nepochopiteľné správanie sa zúčastnenej komunity hráčov voči výsledku.

 

Organizácia a zabezpečenie akcie:

Ako každý rok sme sa snažili akciu zabezpečiť logisticky po všetkých stránkach tak, aby účastníci akcie našli všetko, čo pre svoju hru a komfort budú potrebovať. Malý rozdiel bol vo vymenení herných báz (HQ) jednotlivých armád.  Teda armáda BOPA bola pri parkovisku na začiatku herného priestoru a armáda NOA bola v priestoroch minuloročnej modrej bázy. Dedina pre celkovú organizáciu a LARP bola umiestnená v strede herného priestoru. Všetky dobré herné prvky z minulých akcií sme nechali v pôvodnom režime a tie, ktoré nám nefungovali, sme sa snažili s malou obmenou doriešiť alebo úplne zmeniť tak, aby hra fungovala po všetkých stránkach.

Vrtuľník:

cz53Po skúsenostiach s priebehom a začlenenia vrtuľníkov do akcie BORDER WAR sme sa rozhodli aj my tento rok začleniť do našej hry herný vrtuľník. Musím konštatovať, že to z našej strany bolo veľmi zlé rozhodnutie. I napriek všetkým sľubom dodávateľskej firmy, konečná realizácia letov z ich strany nesplnila ani zámer letu ako zážitku, ani taktické vysadenia. Dlhé čakanie na heliporte a následne dlhé čakanie na zoskupenie čiat v priestore vysadenia (4 hodiny) znemožňovali nasadenie týchto jednotiek do prebiehajúcich bojov. Lebo po 4 hodinách už v priestore ich misie bolo po boji. Firma s odôvodnením bezpečnosti nebola i napriek niekoľkonásobnému upozorňovaniu schopná svoj postoj zmeniť.

 

Velenie a organizácia čiat:

Každoročne akcia fungovala na dohode veliteľov armád o herných misiách, počte hráčov, ktoré na ne boli vyslané a na veliteľoch čiat, ktorí sledovali predovšetkým hrateľnosť a miesta bojov než nejaké herné výsledky. Bohužiaľ keď po 3 roky velili a na riadení akcie sa podieľali tí istí ľudia, muselo prísť zákonite k tomu, že títo ľudia mali chuť si zahrať ako tímy samostatne a nie starať sa o kopec iných účastníkov a riešiť ich problémy. Keďže sme vedeli, že sa to stane, minulého roku sme vytipovali osoby, ktoré by ich nahradili. Venovali sme im čas, školili ich a pripravovali sme ich cielene na velenie počas našej akcie. Bohužiaľ sa  ukázalo, že náš zámer nevyšiel úplne podľa našich predstáv.

 

cz40V prvom rade, nakoľko je veľmi ťažké nájsť generála pre jednotlivé armády, sme oslovili profesionálov aby sa tejto funkcie zhostili. Každý z nich dostal k ruke jedného až dvoch skúsených hráčov airsoftu aby im pomáhali s riadením a koordinovaním hráčov v ich armáde. Je jasné, že títo generáli nemali veľké skúsenosti s takouto akciou a už vôbec nie s komunikáciou s hráčmi, so zadávaním úloh a pod. Následne sa stávalo, že hráči neboli spokojní s ich výkonom (hlavne v armáde BOPA). Samozrejme miesto toho, aby si všetci zúčastnení uvedomili, že ide predovšetkým o to, aby sa našla spoločná reč, vznikala nervozita, antipatia a nerešpektovanie. To následne malo vážny dopad na samotnú hru v rámci misií. Možno ak by si hráči uvedomili, že veliť nie je také jednoduché a hlavne ľudom, ktorých pohľad na aspoň základnú disciplínu je  zásadne negatívny. Organizovať niečo v takom prostredí je priam zázrak.  Bohužiaľ je vždy ľahšie súdiť ako byť nápomocný… Keď sme totiž hľadali osoby, ktoré majú záujem o velenie neprihlásil sa nik…  Týmto nechcem ospravedlňovať velenie na jednotlivých herných bázach. Urobilo sa dosť chýb, ktoré hru ovplyvnili alebo ju posunuli nežiadúcim smerom. V budúcnosti z tohto dôvodu uvažujeme nad iným typom zadávania úloh a velenia jednotlivým armádam.

Velenie čatám je samo o sebe veľmi náročná činnosť. I napriek našej snahe čatári, na ktorých je položený najväčší dôraz počas misií a hry, nesplnili svoju úlohu. Ich úlohou je z hľadiska hrateľnosti doviesť svoju jednotku do priestorov misie a vybojovať boje, z hľadiska organizácie mali za úlohu ukľudňovať vášne, ktorých je prirodzene počas takejto akcie a bojov neúrekom. Musím konštatovať, zo zápisu z misií, že niektorí z nich nedokázali prísť na miesto priebehu svojej misie. Niektorí nedokázali uriadiť a motivovať svoju jednotku. Zároveň vášne skôr vyvolávali ako tlmili, čo malo značne negatívny dopad na hru v danom okamihu a aj na neskoršie vyjadrenia v rôznych diskusiách na fórach, keď hodnotili za organizátora niečo, o čom ani nevedeli, či je to pravda alebo nie. Alebo na stranu organizátora počas hry sa vyjadrovali, že sa snaží organizátor ovplyvňovať hru jednosmerne. Jednoznačne sme ich učili, že organizátor vstupuje do priebehu naplánovaných bojov alebo hry v prípade nutnosti, len ak sa ma upraviť hrateľnosť. Asi sme mali na nich príliš veľké nároky. Jednoznačne sa ukázalo, že ľudský faktor je pri organizovaní a hrateľnosti najpodstatnejší. Len pár z nich splnili požadovanú úlohu.

Rozhodcovia:

cz21Na akcii bolo cca. 10 rozhodcov, z ktorých 2 boli pyrotechnici. Boli vždy tam, kde sa predpokladali možné nedorozumenia, bezpečnostné problémy počas realizácie pyro efektov a problematické situácie. Hlavne teda pri vysadení z vrtuľníku, v dedine, počas pyrotechniky v daných sektoroch boja a pod. Rozhodcovia splnili svoju prácu a naše očakávanie…  Bohužiaľ je nepochopiteľné ak pri hre, ktorá je založená na férovosti, nám účastníci akcie vyčítajú, že rozhodca nebol tam a tam, alebo že rozhodcu počas bojov nestretli. Herný priestor je veľký cca. 250 hektárov a je jasné, že nemohli byť vždy a všade. Conflict Zone je snáď jediná akcia, kde okrem organizátora sa v hre zúčastňujú rozhodcovia a z nejakého nepochopiteľného dôvodu sú kritizovaní za svoju neúčasť na hádkach hráčov a pri nedodržovaní všeobecne platných pravidiel.

 

Skrytí rozhodcovia:

Každá armáda mala vo svojej zostave skrytých rozhodcov. A bolo ich cca. 30. Bohužiaľ, tohto roku sa neosvedčili. Bolo oveľa viac problémov s dodržiavaním pravidiel ako po iné roky, oveľa viac agresivity. Asi z toho dôvodu skrytí rozhodcovia neriešili problémy hneď na mieste, ale doniesli vždy len číslo hráča alebo len popis hráča organizátorovi, čo bolo na škodu. I keď sa organizátor snažil  okamžite tieto oznámenia riešiť, je jasné, že z oznámenia typu „ chalan v CPU s kalachom, červená páska na ruke a na druhej modrá“  sa veľa riešiť nedá. V každom prípade máme u seba cca. 35 herných ID a vyvodíme z toho dôsledky pre menovaných.

 

Guerilla:

cz13Herná strana Guerilla je pre organizátora jednotkou podporujúcou efekty a vyváženosť bojov v prípade, že jedna herná strana má v danom časovom okamihu menej hráčov, ktorí sú ochotní isť na misiu. Táto skupina má svoj zmysel a opodstatnenie. Bez nich by neboli pyro efekty a iné nutné veci v hre. V tomto roku bola táto jednotka veľmi kritizovaná. Príčiny vyhodnocujeme, doteraz nie sú jasné niektoré sporné situácie. Bohužiaľ bez tejto jednotky nebudú žiadne efekty. Takže do budúcna ostáva na výber, čo je prijateľnejšie, hra bez pyro efektov alebo akceptovanie hráčov, ktorí apriori nepochopili zmysel tejto jednotky?

 

Herná strana LARP:

Za túto hernú stranu, je veľmi ťažko niekoho nájsť, aby si zahral. I napriek tomu, že väčšina hernej komunity Slovenska sa prezentuje ako veľkí hráči LARPU, opak je pravdou. Pravdou je, že ak LARP nesmie bojovať a strieľať, nik o takúto hru nemá záujem. Z tohto dôvodu náš pôvodný plán na LARP úplne zlyhal a museli sme ho na poslednú chvíľu redukovať. Navyše hráči, ktorí sa stretnú s LARPom sa prezentujú strašne vulgárne a hrubo. LARP situácie riešia agresivitou a nevedia riešiť problémy inak ako streľbou. Len veľmi málo hráčov pochopilo čo sa od nich chce a boli to hlavne skúsení hráči z červenej armády. Tento rok sme na akcii mali cca. 18 hráčov LARPU, prevažne dievčatá. Jedna malá skupina sa snažila byť stále v dedine a ohliadať na „poriadok“ a väčšia skupina bola vždy zapojená do nejakej misie alebo bojov, či návšteve báz. Červená armáda NOA jednoznačne vo veľkom predčila v LARP hre armádu BOPA. A čudujeme sa? Modrí neprimerane do spodného prádla vyzliekli hráčky LARPU, neprimerane im vulgárne nadávali a osočovali ich, na modrej báze  4 opití  hráči miesto toho aby šli spať sa rozhodli, že verejne „urežú“ hlavu zajatcovi za použitia neprimeraného násilia. Počas plnenia úloh modrá armáda nechávala „ranených“ LARPistov nestrážených v priestore. Naopak červená armáda LARPistov vozila autami, na vlastnej báze im ponúkali jedlom a sladkosťami. Za herné peniaze si od nich dokázali kúpiť informácie o priebehu misii modrých, do priestoru modrej HQ prepašovali za úplatu pre červených nálože a pod. Je jasné, že hráči LARPU nie sú skúsenými airsoftistami a aj oni robili nejaké chyby v rámci pravidiel airsoftu. Tieto chyby sa vždy ihneď riešili a hráči LARPU boli usmernení, aby už podobné veci nerobili, čo následne dodržiavali.

 

Do akcie sme zaradili pre spestrenie a zábavu hráčom aj streleckú súťaž a súťaž odstrelovačov.

aStreleckej súťaže sa zúčastnilo celkovo cca. 147 účastníkov, kde sa na prvom mieste umiestnil Jozef Gliviak, na druhom mieste bol Štefán Glončák a na treťom mieste bol Michal Piatka, štvrtý bol Pavel Kováčik.  Súťaž odstrelovačov vyhral tím v zložení Filip a Miťo z armády BOPA a na druhom mieste skončil tím v zložení Roman a Peťo z armády NOA.

 

Budúci ročník Conflict Zone je možno pred nami. V súčasnej dobe sa nevieme vyjadriť, ako to bude s priestorom a s celkovým zabezpečením. Rozhodne však vieme povedať, že celkovo bude omnoho komornejší, nakoľko nemienime opakovať chybu z tohto roku a povoliť vstup množstvu záujemcom. Max. 150 pre férových, zodpovedných a pre všetkých reálne poctivých airsofťákov, ktorým ide predovšetkým o hru a zábavu. Rozhodli sme sa uplatniť režim z organizovania našej akcie na Lešti (Extreme Fight), kde si hráčov na akciu pozývame v presne určených tímoch a počtoch. Určite nebudú vrtuľníky, LARP, súťaže, rozhodcovia… Sústredíme sa len na hru. S tým, že sa nakúpia elektronické dominátori na ich okamžité sledovanie a vyhodnotenie a paintball upravené zbrane na likvidáciu herných vozidiel.

 

Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili našej akcie… Softu zdar!

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments