Conflict zone 2013

Airsoftová akcia Conflict Zone 2013 pod označením  SAFE SPACE  je za nami. Ako každý rok, aj teraz je na nás, aby sme napísali krátke zhodnotenie akcie a zároveň zosumarizovali výsledky bojov, či ozrejmili niektoré sporné záležitosti, ktoré sa na akcii udiali. Píšem sem môj pohľad zo strany organizátora, ako sme to videli a riešili my, takže sa ospravedlňujem, ak niekto s naším pohľadom nebude súhlasiť. Zároveň vyhodnotenie si nekladie za cieľ niekoho hodnotiť, alebo kritizovať.

Aj tento rok túto akciu pripravoval a zabezpečoval organizačný tím zložený z airsoftových skupín KERBEROS zo Zvolena, C.A.T. (Crosbow Assault Team) z BB a STRIKERS z Martina. Všetky potrebné povolenia a zmluvy vybavovalo občianske združenie SLOVAK CAMP O.Z. zo Žiliny a spoločnosť ARMY TRAINING.

cz126Tradične na začiatku patrí veľká vďaka sponzorom akcie, a to najmä spoločnosti CATUS AIRSOFT SHOP, ktorý už tretí rok sponzoruje našu akciu a vždy jeho vecné ceny na tombole majú úžasnú morálnu, aj materiálnu hodnotu pre hráčov. Ďalšími sponzormi boli spoločnosti AIRSOFT HANGÁR, POĽOVNÍCTVO LESONA z BB, ERKA z Martina, MSM ARMYSHOP z Martina a ARMY TRAINING. Všetkým ďakujeme za ich pomoc a ochotu prispieť k dobrej atmosfére a na zabezpečení našej akcie.

Akcia, ako obvykle, začala registráciou hráčov a spoločným nástupom, na ktorom k hráčom prehovorili pozvaní hostia a zástupcovia usporiadateľov. Po tomto nástupe sa jednotlivé armády a skupiny LARPu presunuli na svoje HQ alebo do hernej dediny a boli poučení o priebehu hry a pravidlách.

Tohto ročníku CZ sa zúčastnilo celkovo 279 registrovanýcha 57 neregistrovaných účastníkov (LARP, hrajúci velitelia čiat, organizátori, rozhodcovia, herná skupina GUERRILLA ). Spolu bolo na akcii 326 osôb. Z toho za armádu N.O.A. hralo 162 hráčov, za armádu B.O.P.A. 117 hráčov, za Guerrillu 19 hráčov a za LARP 21 hráčov. Celkovo bolo na akciu prihlásených 337 hráčov, z ktorých neprišlo cca 49 registrovaných (poväčšine z armády B.O.P.A.).

Celkové rozloženie síl v jednotlivých armádach malo veľký vplyv na priebeh akcie. Druhým podstatným činiteľom počas akcie bolo samotné počasie, keďže počas celého priebehu bolo cez deň 32–35°C, čo dosť sťažovalo podmienky bojujúcim hráčom.

Organizátori sa dlho rozhodovali, medzi možnosťami preskupiť jednotlivé armády tak, aby mali približne rovnaký počet hráčov, ale nakoľko množstvo hráčov, ktorí boli registrovaní, informovali o tom, že ich zamestnávateľ neuvoľnil v piatok z práce a že určite prídu vo večerných hodinách, organizátori sa rozhodli počty v armádach neupravovať a počkať na oneskorencov. Bohužiaľ, aj keď večer prišlo cca 25 nových hráčov do hry a drvivá väčšina bola z B.O.P.A., pomer to nevyrovnalo. V sobotu ráno už organizátori nechceli meniť hráčov z jednej hernej strany na druhú.

Priebeh bojov:

cz106Boje začali o 14. hodine, kedy sa začali prvé misie v sektore ORAVA s cieľom pre N.O.A. obsadiť mínometnú batériu a spustila sa misia vyhľadanie pilota a jeho záchrana pred zajatím. Zároveň počas  týchto bojov sa v sektore ZVOLEN a SENEC úporne bojovalo o dané sektory, a tým aj prístup do hernej dediny pre jednotlivé armády pre potreby plnenia úloh LARPu.

Hneď v úvode sa ukázalo, že počty v jednotlivých armádach sú prioritné a výrazne ovplyvňujú boj. N.O.A. sa i napriek veľmi efektívnej a pozičnej obrane jednotiek z B.O.P.A. zmocnila sektoru ORAVA, a tým aj svojho cieľa a vyhľadala pilota, ktorého dokázali eskortovať do svojho postavenia HQ. Boje v sektoroch prebiehali veľmi intenzívne a napriek odhodlaniu B.O.P.A. , veľkú prevahu mala armáda  N.O.A.

V sektore Trnava, mala N.O.A. eskortovať herný 85 mm mínomet do streleckého postavenia. Táto misia sa rozhodla veľmi tesne v prospech B.O.P.A., nakoľko pre N.O.A. vypršal čas na úspešné realizovanie misie.

Z tohto dôvodu sa organizátor rozhodol prerozdeliť a pozmeniť plán misii, aby sa sily v boji pre jednotlivé misie a armády vyrovnali:

1/ Vytvorili sa tri čaty z B.O.P.A., ktoré plnili vždy bojovú úlohu a misie proti jednotkám z N.O.A. a zvyšné čaty z N.O.A. (2 čaty, ktoré sa pravidelne obmieňali s ostatnými čatami) plnili bojové a LARPové misie vždy proti Guerrille alebo hráčom LARPu.

2/ Zastavil boje o sektory (dominátori), takže ak sa bojovalo o ne, tak len vtedy, ak sa plnili misie alebo doplnkové boje v čase, kedy sa armády preskupovali a chystali na dôležité misie. Z tohto dôvodu sa držanie dominátorov pri konečnom vyhodnotení nebralo do úvahy.

3/ Zakázal LARPu útočiť na HQ B.O.P.A. mimo dohodnutého (jedného – dvoch) nočného útoku v piatok v noci a nariadil všetky útoky a LARP misie len na HQ N.O.A. Celkovo sa uskutočnilo cca 27 návštev a útokov rôznej veľkosti hráčov LARPu na ich bázu, z toho 1x bol generál N.O.A. zastrelený streľbou z ukrytej pištole na vzdialenosť 3 m. 1x bol generál unesený na 2 hodiny, a tým aj vyradený z hry, čo poznačilo negatívne sobotnú nočnú misiu konvoja pri dedine. A nakoniec 1x bol generál pred koncom hry v nedeľu odpálený psom „sebevrahom“ , ktorý mal na sebe pripevnenú a šikovne ukrytú bombu.

4/ Rozhodol, že nakoľko je armáda B.O.P.A. početne slabšia, bude spravidla plniť obranné operácie, pri ktorých má väčšiu šancu vyrovnať počty bojujúcich v hre.

cz97Večerná činnosť v piatok sa začala spustením troch samostatných misií. Armáda B.O.P.A. mala ísť do dediny vyjednať s vojskami OSN projektanta, ktorého mala odprevadiť do sektoru Rožňava na zememeračské práce, pre potreby budovania nového poľného letiska pre ich armádu. N.O.A. sa snažila toto meranie zmariť. Zároveň sa jednotky B.O.P.A. presunuli do sektoru Jelšava a mali ubrániť daný sektor pre potreby transportu projektanta cez ich územie. Posledná skupina z armády B.O.P.A.obsadila Objekt 3 (chemickú továreň) a jej úlohou bolo daný sektor udržať. Armáda N.O.A. dostala ešte dve ďalšie úlohy, a to LARP úlohu v dedine a boj proti Guerrille, pričom mali zajať ich veliaceho generála.

Armáda B.O.P.A. i napriek snahe jednotky z N.O.A. zadržať konvoj s projektantom, svoju  úlohu úspešne splnila, nakoľko prepadové komando v okolí dediny narazilo na inú čatu z B.O.P.A., dostalo sa do prudkého stretu, malo vysoké straty a nedokázalo sa dostať včas do sektoru Rožňava. Jednotka z B.O.P.A. v sektore Jelšava mala pokojnú misiu, keďže jednotka z N.O.A. vyslaná do daného sektoru sa rozdelila na dve malé skupinky. Jedna jej skupina zabrala sektor Trnava, druhá jej skupina postúpila síce do sektoru Jelšava, ale po zistení, že v danom sektore je prevaha armády z B.O.P.A., sa rozhodli neútočiť a len pozorovať činnosť jednotiek v danom sektore. Čím samozrejme nesplnili svoju úlohu a ich generál ich za to nepochválil…  Jednotka z N.O.A., ktorá sa mala dostať do Objektu 3 a zničiť chemickú továreň sa dostala do silného stretu s jednotkou v okolí dediny (tá jednotka z B.O.P.A., ktorá zlikvidovala čatu N.O.A. plniacu misiu projektant). Táto jednotka z N.O.A. sa rozhodla protivníka zničiť a vytlačiť, čo sa jej úspešne podarilo. Najprv ho zatlačili do sektoru Orava a nakoniec úplne vyhladili. Po týchto bojoch sa jednotka presunula do objektu bodu 3, ktorý našla opustený. Na splnenie misie mala táto jednotka ešte 15 minút, a tak ich úloha bola splnená.  Ďalšia jednotka z N.O.A. úspešne splnila LARP úlohu v dedine. Veliteľ OSN bojoval v sektore Zvolen ako veliteľ Guerrilli a Guerrilla pod jeho velením  úspešne rozprášila čatu z N.O.A., ktorá ho mala zajať, bohužiaľ sa zo svojej misie práve vracala iná jednotka z N.O.A. a útokom od chrbta pomstila svojich, zajala veliaceho dôstojníka a dopravila ho na svoju základňu, kde bol po výsluchu spravodajskými dôstojníkmi popravený.

cz91Nočné operácie prebiehali v sektore Orava, kde N.O.A. mala za každú cenu obsadiť daný sektor do určitého limitu, a tak veliteľ N.O.A. poslal do sektoru dve plné veľmi bojovo naladené čaty. Sektor Orava bránila armáda B.O.P.A. všetkými životaschopnými bojovníkmi, ktorí jej ešte ostali po celodenných vyčerpávajúcich bojoch. Ďalšia čata z N.O.A. mala zároveň vykonať fingovaný útok na obranné postavenie v sektore Trnava, ktoré bránili jednotky Guerrilli v počte asi 15 bojovníkov.  Posledná čata z N.O.A. dostala za úlohu skryte sa presunúť na dôležitú komunikáciu a zamínovať ju, čo znemožní presun vojenského konvoja v ranných hodinách do dediny a na základňu B.O.P.A.

Objekt Orava i napriek veľkej odvahe, snahe a urputným bojom, dokonca podpore delostrelectva a mínometov do konca limitu ostal v rukách armády B.O.P.A. Naopak sektor Trnava padol pred koncom limitu do rúk N.O.A., ale za cenu obrovských strát, kedy Guerrilla použila partizánsku taktiku a jednotlivými výpadmi alebo obchvatmi doslova decimovala jednotku z N.O.A. Čata vyslaná na zamínovanie cesty svoju misiu úspešne splnila aj napriek tomu, že cestou tam narazila na odpor jednotiek z B.O.P.A.

Po týchto misiách (o 03.25 hod.) boli všetky živé sily a energia bojovníkov oboch armád vyčerpaná natoľko, že boli boje až do 08.00 hod. pozastavené.

Ráno sa boje rozhoreli naplno v sektoroch Nitra a Orava, kde armáda B.O.P.A. plnila misiu chemické meranie, v sektore Trnava armáda N.O.A. vyhľadávala ranených dedinčanov, ktorým niesli lieky a následné ich transportovali do dediny a tuhé boje sa rozpútali aj v sektore Detva a Trnava, kde sa armáda B.O.P.A. snažila odmínovať cestu, aby mohol prejsť vojenský konvoj  do dediny a následne na ich HQ.

Boje boli od samého začiatku veľmi intenzívne a neprehľadné. Armáda B.O.P.A. nakoniec úspešne splnila misiu v zamorenom priestore Nitra a i napriek použitiu masiek uchránili jedného z dvoch chemikov (druhý bol zastrelený) a odovzdali výsledky merania svojmu veliteľstvu. Jednotka z armády N.O.A. sa len pomaly a ťažko predierala do sektoru Trnava pre dedinčanov a za cenu značných strát sa im nakoniec podarilo dedinčanov vyhľadať, ošetriť a transportovať do dediny do nemocnice OSN. Zároveň zistili, že medzi dedinčanmi sú dve špiónky, ktoré zajali a dopravili na svoje HQ, kde ich podrobili výsluchu. Dané dedinčanky boli nakoniec odsúdené na 2-ročné väzenie. Veľmi ostré boje prebiehali v priestore komunikácie, ktorú N.O.A. v noci zamínovala. I napriek snahe N.O.A. sa jednotke z B.O.P.A. podarilo daný úsek cesty odmínovať a cestu spriechodniť.

cz80Zároveň prebiehala LARP úloha pre armádu N.O.A., kedy sa velenie muselo dostaviť do priestoru dediny na jednanie s predstaviteľmi OSN a starostom o ďalšej spolupráci a zamedzeniu pomoci dedinčanov pre Guerrillu. Toto jednanie sa uskutočnilo, ale i napriek snahe velenia sa nepodarilo urobiť dohodu ohľadne Guerrilli.

Následné misie pre obe armády boli dosť náročné a vyčerpávajúce z dôvodu vysokej teploty a odšliapaných kilometrov k určeným bodom. Dedinčania u armády N.O.A. na veliteľstve so starostom na čele si dohodli lekársku pomoc pre ich obyvateľov a postavenie novej nemocnice v dedine. Ale po opustení konvoja s expertmi z armády N.O.A. na lekárske účely a výstavbu, bol konvoj prepadnutý Guerrilou a všetci členovia konvoja boli zajatí. Zajatci boli prepravení na neznáme  miesto a strážení psami a silnou jednotkou z Guerrilli. V sektoroch Zvolen, Orava a Martin sa pohyboval konvoj, ktorý strážila jednotka z N.O.A. a jej konečným bodom bola chemická továreň, kde mala dopraviť riadenú strelu k jej úprave na chemickú zbraň. V tom istom čase sa v sektore Trnava odohrávali veľké boje o kontrolu nad daným sektorom.

Armáda B.O.P.A. pripravila niekoľko pascí na konvoj s riadenou strelou a nakoniec sa jej podarilo ukoristiť túto strelu a dopraviť ju na svoje HQ. Zároveň sa jej ale nepodarilo ubrániť sektor Trnava, hoci v silných bojoch dominovali, ale o výsledku rozhodol v posledných 5 min. technikal armády N.O.A., ktorý podporil svoje jednotky, a tým umožnil získanie daného sektora pre nich. Jednotka z armády N.O.A. po náročnom boji úspešne oslobodila svojich zajatých spolubojovníkov.

Prestávku pred nočnými bojmi vyplnil boj o sektor Senec. N.O.A. dostala rozkaz obsadiť sektor Zvolen a presunúť sa do priestoru sektoru Senec, ktorý mali udržať do stanoveného limitu. Jednotka z N.O.A. sa úspešne presunula a obsadila daný sektor, ale jednotky z B.O.P.A. ešte neboli sformované, a preto ich odveta a útok na Senec začal neskôr, ako sa čakalo. Generál z armády B.O.P.A.požiadal o predĺženie limitu na dobytie daného sektora, čo mu bolo organizátorom povolené. Bohužiaľ jednotky z N.O.A. boli poučené o stiahnutí sa zo sektora po uplynutí časového limitu a predĺženie bojov v danom sektore sa nedostalo k všetkým hráčom, a preto i napriek intenzívnym bojom v poslednej pol hodinke starého časového limitu, jednotky z N.O.A. opustili priestor Senec a stiahli sa na základňu, kde sa pripravovali na nočnú misiu. Z tohto dôvodu táto úloha nebola hodnotená.

cz70Nočný boj sa začal generálnym útokom jednotiek B.O.P.A. (celej armády) na obranné postavenie N.O.A. (dve čaty) v sektore Orava. Bohužiaľ tu došlo k zmene pravidiel respawnu, nakoľko počty jednotiek, ktoré útočili, boli o polovicu nižšie, ako jednotky, ktoré boli v obrane. Z tohto dôvodu bol organizátor požiadaný o zmenu respawnu pre útočiace jednotky na 15 minút a jednotky v obrane mali respawn klasický, teda 30 minút. Toto sa ukázalo ako chyba z našej strany a pre jednotku v obrane bola táto situácia nehrateľná. Jednotky B.O.P.A. doslova zmietli za krátky čas jednotky N.O.A. práve kvôli chybe organizátora.

Počas týchto bojov jednotky z Guerrilli mali za úlohu vytvoriť konvoj a jednotky z N.O.A. na neho mali pripraviť pascu a konvoj zlikvidovať, muníciu a riadené strely, ktoré boli v technikaloch ukoristiť a dopraviť ich na vlastné veliteľstvo. Pred vydaním tejto úlohy bol však ich generál najprv zastrelený a po 15 min. unesený dedinčanmi. Velenie N.O.A. bolo pod silným tlakom a bez riadnej organizácie, nakoniec ale zastupujúci generál situáciu zvládol a vyslal jednotky na vykonanie pasce na konvoj. I keď s časovým sklzom na splnenie danej misie. A asi z toho dôvodu jednotky určené na vykonanie pasce urobili hrubú chybu, keď konvoj zastavili neďaleko pri dedine.  Guerrilla ich účinne odrazila a zahájila boj o každý meter okolo dediny… A keď sa po úspešnom boji v sektore Orava víťazné jednotky B.O.P.A. presunuli do okolia dediny a zaútočili na jednotky v pasci od armády N.O.A., bola situácia v danom sektore kritická a jednotky N.O.A. boli doslova zdecimované.

Po tomto boji sa väčšina bojovníkov z oboch armád rozhodla ísť spať, a tak sa veľké boje zastavili. Prebiehala však ešte jedna misia v okolí dediny, keď jednotky B.O.P.A. posilnené jednotkami z Guerrilly strážili jadrovú hlavicu pri komunikácii v smere HQ N.O.A. – dedina. Jadrovú hlavicu sa snažila získať aj armáda z N.O.A., a tak tam vyslala svoju jednotku, posilnenú o pár domorodcov z dediny. Sily na oboch stranách boli vyrovnané, a tak sa tento nočný boj odohrával s veľkou zúrivosťou a intenzitou. Nakoniec  z tohto boja úspešnejšie vyšla jednotka z armády N.O.A. Táto misia sa však kvôli pomoci Guerrilly a dedinčanov do celkového hodnotenia nezapočítala. Boje skončili okolo 03.55 hod. ráno a začali až o 08.00 hod. v nedeľu.

Z výsledkov priebehu bojov medzi armádami N.O.A. a B.O.P.A. bolo jasné, že obe armády majú rovnaký počet bodov za splnené misie a plánované úlohy a o výsledku rozhodne záverečný stret v sektoroch Zvolen, Orava a Martin. Obaja veliaci generáli o tom mali poučiť svoje armády.

cz65Boje začali o 08.00 hodine. Úlohou armády N.O.A. bolo obsadiť sektor Zvolen a z neho sa bojom dostať do sektora Orava, zabrať daný sektor a udržať ho do konca bojov, len tak mohli zabrať objekt chemickej továrne v sektore Martin. Úlohou B.O.P.A. bolo pripraviť pohyblivú obranu na hranici sektorov Zvolen, Orava a brániť sektor Orava s cieľom čo najdlhšie ho udržať, v prípade straty daného sektora ustupovať do Objektu 3 (chemická továreň) a ubrániť ho za každú cenu do uplynutia časového limitu. Guerrilla sa pripojila k armáde B.O.P.A., aby sa počty brániacich sa jednotiek a útočiacich približne vyrovnali. Na HQ N.O.A. pritom zostala celá čata N.O.A. na jeho ostrahu, nakoľko sa predpokladali ďalšie útoky LARPu na veliaceho generála.

Hneď  po zahájení bojov sa armáda B.O.P.A. dostala do veľmi zlej situácie. Z dôvodu zlého rozostavenia čiat v obrannom postavení a možno aj z dôvodu podcenenia protivníka sa stalo toto: Armáda N.O.A. sa rozdelila na dva celky, pričom v jednom bola jedna čata, ktorá sa presunula nad dedinu po komunikácii a ďalší celok, ktorý sa skladal z 3 čiat, a tým bol oveľa väčší, prešiel z boku  cez les do sektoru  Orava. Čata z N.O.A., útočiaca nad dedinou, lákala svojim pohybom a bojom armádu B.O.P.A. k sebe a druhá skupina z boku a od chrbta likvidovala rozdrobené jednotky z B.O.P.A. Následne vznikla situácia, kedy jednotky z N.O.A. obsadili sektor Orava a preskupovali sa k útoku na Objekt 3, pričom bojovníci z B.O.P.A. boli na svojich respawnoch v priestore medzi dedinou a sektorom Orava. Prakticky medzi útočiacimi jednotkami z N.O.A. a Objektom 3 stálo len veľmi málo bojovníkov z B.O.P.A., ktorých by útočiaci bojovníci rýchlo prekonali a splnili svoju úlohu. Z tohto dôvodu vydal veliteľ N.O.A. nariadenie, aby sa útočiace jednotky v sektore Orava preskupili, počkali na svojich „mŕtvych“ na respawne a zaútočili na Objekt 3 až po ich návrate k jednotkám. V podstate sa jednalo len o 5 min., kým sa skončí predpísaná doba na ukončenie respawnu. Po návrate bojovníkov z respawnu sa boje opäť rozpútali a boli značne náročné. Niekoľkokrát sa B.O.P.A. a potom aj Guerrilla snažila zaútočiť zozadu a obsadiť sektor Orava. Vždy však boli odrazení jednotkou, ktorá daný sektor bránila. Naopak útočiace jednotky nemali také šťastie a Objekt 3 bol stále v rukách armády B.O.P.A., ktorá hrdinsky odolávala a robila priam zázraky v obrannej činnosti.  15 minút pred uplynutím limitu na splnenie misie, generál armády N.O.A. nariadil presunúť všetky jednotky do boja o Objekt 3, vrátane jednotiek, ktoré strážili sektor Orava spolu s technikalom. A ten v konečnom dôsledku rozhodol… 3 min. pred ukončením časového limitu Objekt 3 padol a armáda N.O.A. ovládla daný sektor a bojisko. Zároveň o 12.00 hod. boli ukončené všetky boje v celom priestore a armády sa vracali na svoje HQ. Ešte by som nemal zabúdať, že počas týchto bojov o Objekt 3 sa veliteľstvo armády N.O.A. stalo niekoľkokrát terčom návštev a útokov zo strany dedinčanov. Z toho sa útok raz vydaril a celé velenie bolo zlikvidované bojovým psom, ktorý mal na sebe pripevnenú trhavinu.

Po ukončení hry nasledoval spoločný nástup a vyhodnotenie výsledkov bojov, pričom za víťaznú armádu tohto ročníka airsoftovej akcie Conflict Zone 2013 sa stala armáda N.O.A. Nasledovalo odovzdávanie stužiek za účasť na akcii a tradičná tombola s cenami od našich sponzorov.

cz67Počas priebehu akcie bežala ako samostatná časť súťaž odstreľovačov. Organizátor si za cieľ vytýčil umožniť všetkým airsoft odstreľovačom, aby ukázali, čo v nich je a čo majú natrénované. Súťaž sa skladala zo štyroch samostatných úloh, ktoré boli vydávané na samostatných briefingoch. Odstreľovači mali potom na splnenie úlohy 2 hodiny. Jedna úloha bola z prieskumnej činnosti, dve úlohy spočívali v streleckých zručnostiach a jedna úloha sa skladala z pozorovacích zručností. Súťaže sa mohli zúčastniť odstreľovačské skupiny, ktoré mali po dvoch členov. Odstreľovač a jeho pozorovateľ.  Na súťaž sa prihlásili z armády B.O.P.A. celkovo 4 skupiny a z armády N.O.A. 8 skupín.

Už po úvodných odstreľovačských misiách bolo zrejmé, že to bude pre niektorých veľmi náročné. Svoju daň si vybralo počasie a malá vedomosť z potrebných zručností a slabé materiálne vybavenie. Takže misiu od misie sa počet odstreľovačských skupín v súťaži znižoval. Do konečných výsledkov sa započítavali len tie skupiny, ktoré absolvovali všetky predpísané misie s rôznym výsledkom. Takže nakoniec v podstate celú súťaž prešli len tri skupiny, ktoré boli v konečnom dôsledku hodnotené.

Na prvom mieste skončila skupina v zložení: Vladimír Hireš, Miloš Šupa.

Na druhom mieste skončila skupina v zložení: Filip Čičman, Daniel Hasič.

Na treťom mieste skončila skupina v zložení: Martin Lehotský, Ján Srniček.

Všetci boli na ukončení akcie odmenení vecnými cenami.

Vyhodnotenie akcie:

Z pohľadu organizátora sa nám podarilo zabezpečiť akciu z hľadiska celkového zabezpečenia v dobrom rozsahu. Dvakrát sme mali na kontrole príslušníkov z POLÍCIE a všetky dokumenty a zabezpečenie bolo zhodnotené v poriadku.

cz82Čo sa týka zabezpečenia hrateľnosti,  tak tam sa vyskytli väčšie nedostatky. Ako veľký nedostatok hodnotím nevyrovnanosť počtov jednotlivých armád. V budúcnosti sa armády jednoznačne musia počtovo vyrovnať. Z toho v podstate pramenili všetky problémy, ktoré počas hry nastávali a museli sa násilne riešiť vstupom organizátora do hry, takže niekedy hráči mali pocit, že hra je príliš riadená. Armáda B.O.P.A. mala pocit, že sa iba bojovalo a neužila si LARP, dokonca nechápali previazanosť jednotlivých misií s LARPom a vývojom v boji… Hráči LARPu zasa mali pocit nevyváženosti, nakoľko armáda N.O.A. bola v dedine obľúbenejšia, čo ukázali hlasovania na peoplemetri v dedine, ale rozkaz útočiť dostali práve na túto armádu.

Poučenie jednotlivých skupín prebiehalo oddelene. Jednotlivé armády dostali mierne odlišné briefingy i napriek snahe, aby sa to nestalo… A hlavne preto sa vyskytli neskôr v hodnotení spornej situácie v boji.  Rozhodcovia situáciu vyhodnocovali v súlade s poučením, ktoré dostali od organizátora, čo sa niekedy nezlučovalo s poučením, čo dostali hráči od svojich veliacich generálov.

Rozhodcovia sa príliš miešali do priebehu misií. Vyplývalo to z toho, že rozhodcovia boli na poučení a pri rozhovoroch organizátorov, ako by jednotlivé misie mali prebiehať. Samozrejme keď sa misie začali, nie všetko išlo tak, ako by malo, a tak následné všetky spresnenia hráči dostávali od svojich generálov. Čo rozhodcovia nepochopili a snažili sa priebeh misie vtesnať do zámeru organizátora. Čo malo nakoniec vplyv na zastavenie postupu, alebo vyčkávanie jednotlivých čiat na mieste. Organizátor bol nútený rozhodcov usmerniť a nakoniec im zakázal vstupovať takto do hry…

I napriek snahe, aby sa dodržiavali pravidlá stanovené organizátorom, vyskytli sa prípady ich obchádzania a pod. V hre boli rozhodcovia a skrytí rozhodcovia, ktorí sa snažili plniť svoju funkciu.  Napriek tomu počet otvorených rozhodcov bol nedostatočný. Keďže nám 4 rozhodcovia na poslednú chvíľu odriekli účasť a my sme nezohnali náhradu, mali sme v hre len 3 rozhodcov, čo bolo veľmi málo a nestíhali riešiť všetky problémy. Na druhej strane si hráči zvykli na rozhodcov a miesto toho, aby svoj problém vyriešili v súlade s pravidlami hry a airsoftu, tak niekedy vznikali banálne hádky, ktoré žiadali vyriešiť rozhodcom. Čo je na druhej strane dobré, je to, že sme tento rok museli riešiť len 1 závažný priestupok s udelením BANU.

cz76Z hľadiska zdravotného zabezpečenia bola akcia poznačená teplom a technikalmi. Hneď po 7 min. hry sa stal úraz spojený s technikalom. Bol zavinený neopatrnou jazdou a použitím vozidla, pričom vznikol závažný úraz. Celkovo bolo na akcii 16 úrazov a niekoľko dehydratácií. Ďakujem všetkým za dodržiavanie pitného režimu. Čo našim zdravotníkom uľahčilo ich prácu.

Respawn sme zmenili iba raz a ukázalo sa to ako zlé riešenie. V budúcnosti sa takému kroku v hre budeme vyhýbať. Tento rok sme všetkým zdravotníkom v čatách dali vlajky na vytýčenie respawnu, čo sa osvedčilo. Na druhej strane bolo zasa veľa protestov ohľadom miesta, kde sa daný respawn (poľné obväzisko) vytýčil, hlavne pri bojoch o objekty, kde sa veľmi respawn nedal umiestniť mimo bojovú zónu. Zároveň vznikali problémy ohľadom jeho kontroly hráčmi od protivníka. Kedy dochádzalo k situáciám, kde protivník vzdialený od respawnu cca 20 m čakal na hráčov, ktorý sa z repawnu mali vrátiť do hry.  Toto je nutné ešte v pravidlách spresniť tak, aby sme sa takýmto problémom vyhli.

Tento rok sme prvýkrát povolili použiť technikaly. Musím  povedať, že to hodnotím ako sporné riešenie. V našom prípade technikaly narobili kopec problémov. Došlo k zraneniam, niektoré technikaly sa pohybovali po bojisku bez akýchkoľvek zábran, vo vysokej tráve, kde sa mohol nachádzať hráč, ich rýchlosť nebola prispôsobená podmienkam, na čo sme niekoľkokrát museli vodičov upozorňovať. Respawn, ktorý bol určený pre technikaly, častokrát zlyhával kvôli nejednotnému poučeniu. A nakoniec hodnotenie ich zásahu bolo sporné. Skúšali sme použiť farebné balóniky, ktoré boli prilepené na čelnom skle pri vodičovi. Zostrelením tohto balónika bol technikal vyradený, nemohol sa hýbať, ale jeho posádka mohla bojovať, kým nebola vyradená streľbou.  Technikal sa mohol pohnúť po znovu prilepení nafúkaného balónika. Technikal sa mohol použiť ako kryt. Bohužiaľ tu dochádzalo k dvom problémom:

1) Vodič nafúkal balónik len málo, aby bol malý, a tým bol oveľa ťažšie prestreliteľný.

2) Technikal sa pohyboval s balónikom bez toho, aby vyčkal dobu predpísanú na respawn.

cz94Naším cieľom bolo sťažiť vyradenie technikalu streľbou od boku a pod… ako to je v reálnom boji. Nie každý zásah totiž technikal vyradí. Ale ak sa balónik nenafúkol aspoň na priemer 20 cm, bol veľmi ťažko prestreliteľný, nakoľko sa od neho bb odrážali bez jeho  poškodenia. Tieto pravidlá teda musíme obmeniť a premyslieť do detailu.

Spojenie tento rok fungovalo bez komplikácií okrem dvoch prípadov. Počas akcie sme použili špeciálne spojenie medzi organizátormi a rozhodcami. Musím povedať, že to bol výrazný posun vpred. Ako náhradné spojenie sme použili vysielačky PMR a vysielačky FR-10. Táto kombinácia fungovala veľmi dobre a neboli s ňou žiadne problémy.

Tento rok sme skúšali odporúčaný dresscode. Hráčom, ktorí mali predpísaný dresscod sme nedávali v neskoršom štádiu boja pásky, ale to aj tak viedlo k problémom, nakoľko bol spor s ich dodatočným výstrojom, ako camelbag, opasok, vesta a pod., ktorý nebol vo farbe uniformy, a tým aj dresscodu. Takže v budúcnosti i naďalej budeme používať pásku na označovanie herných strán a dresscod bude len odporúčaný.

Kulisy. Tento rok sme veľa finančných prostriedkov investovali do kulís tak, aby hráči mali rukolapný dôkaz a materiál, o čo majú bojovať. Na akcii sme mali funkčné mínohľadačky, ktoré reálne vyhľadávali míny. Mínomet, zbrane, rakety, granáty a iné rekvizity pre pašerákov zbraní, to všetko dotváralo atmosféru hry a hráči si pochvaľovali. Zároveň sme vytvorili v priestore tri objekty, kde sme umiestnili vrecia, za ktoré sa dalo schovať pri boji. Aj toto riešenie bolo prijaté s celkom dobrou odozvou.

LARP. V tomto roku sme použili hráčsku dedinu a LARP na vytváranie zmyslu hry. Použili sme ju aj z organizačných dôvodov, aby všestranné zabezpečenie v prípade potreby (zdravotník, organizátor, voda, toaleta, bufet, stánky na predaj bb a pod… ) každý hráč našiel približne v strede bojového poľa. I keď hráči z B.O.P.A. mali pocit, že dedina od nich je oveľa viac vzdialená, ako od armády N.O.A., nebola to pravda. Až na pár metrov cca 100-150 bola približne v strede hráčskej plochy. Takéto riešenie sa osvedčilo. I keď LARP sme dosť obmedzili. Jednak ho na Slovensku nie všetci prijímajú tak, ako majú (väčšina hráčov sa vždy uchyľuje k prehnanej brutalite) a hlavne nie sú na to zvyknutí. Síce sa verejnosť štylizuje, že chodí na LARP akcie do zahraničia, ale následne zohnať hráčov len na LARP je veľmi problematické. Preto sme aj tohto roku oslovili organizáciu K-7 (psovodi zo Žiliny) a KVH (Klub vojenskej histórie z Dubnej Skaly), aby si u nás zahrali LARP a pokúsili a vytvoriť tú pravú atmosféru. Či sa im to podarilo alebo nie, musia posúdiť hráči sami. Na to, koľko ich bolo, si myslím, že z nášho pohľadu odviedli úžasnú prácu a ich kreativita svedčí o tých množstvách návštev na báze N.O.A. a zlikvidovaní ich velenia (niekoľkokrát).

cz116V budúcnosti sa však okrem nich pokúsime vypísať aj hernú stranu na LARP a uvidíme počet záujemcov o takýto štýl hry. Samozrejme náš pohľad na LARP je možno odlišný, ako pohľad odbornej verejnosti, ktorá sa tak prezentuje. Pre nás je LARP podpora hry a nie nosný prvok, nakoľko pri akciách, na ktorých sme sa zúčastnili, kde sa LARP prezentoval ako nosný prvok akcie, sa hra stávala ťažkopádnou a organizátor nemal kontrolu nad jej priebehom. Hra sa tak stávala nudným čakaním nad tým, čo kto vymyslí pre X účastníkov akcie za úlohu, aby sa trochu pohli z jedného miesta. Cela hrá sa točila okolo niekoľkých skupín alebo jednotlivcov, spravidla organizátorov, ktorí si prirodzene dobre zahrali, ale starali sa predovšetkým o seba a svoj zážitok z hry. Na to, že by si takto mali zahrať aj ostatní, nebol čas alebo chuť. A v prípade akejkoľvek kritiky na adresu organizátora sa jednoducho povie, že: „Vy ostatní neviete hrať LARP, neviete, čo je to LARP, a preto sa Vám to nepáčilo…“. Z tohto dôvodu náš LARP chápeme po svojom a prispôsobujeme si ho pre hru podľa vývoja akcie a hrateľnosti. LARP pre nás v žiadnom prípade neurčuje dominantné misie a úlohy pre vývoj hry.

Aj tento rok sme použili pyrotechniku, ktorá bola u hráčov prijatá s veľkým nadšením a všetci sa zhodli, že to dopĺňalo atmosféru hry. Hlavne v nočných bojoch.  Na druhej strane, hráči sami nerešpektovali zakázané alebo ohrozené zóny, v ktorých sa táto pyrotechnika nachádzala… Preto museli byť upozorňovaní pyrotechnikmi, aby dané miesto opustili. V budúcnosti je asi nutné riešiť výraznejšie označenie týchto plôch.

V rámci sťaženia podmienok pre hru sme v priestore vytýčili dva sektory, v ktorých sa mohlo pohybovať len v chemických maskách. Počas akcie boli dve misie uskutočnené tak, aby sa boj odohrával v daných priestoroch, alebo aby jednotky priestorom prechádzali. Nakoľko však hráči nemali dostatočný počet chemických masiek, podobné misie sme už ďalej nerozvíjali. Pre zaujímavosť, hráči hrajúci za armádu B.O.P.A. mali len 22 masiek. Považujem to za neúspech organizátora, keďže pri zverejňovaní informácii o hre podcenil túto skutočnosť.

cz123Čo dodať na záver? Snáď len toľko, že už teraz začíname chystať akciu Conflict Zone 2014 a budeme sa snažiť jej úroveň zlepšiť a chyby z tohto ročníka neopakovať. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich morálnu podporu a slová chvály na našu organizáciu akcie a samotný priebeh hry. A i keď viem, že nie všetci súhlasia so štýlom nášho zabezpečenia akcie a spôsobom hrateľnosti, či riadenia misií počas hry, verím, že táto akcia a spôsob jej poňatia si nájde miesto vo Vašom airsoft kalendári aj na budúci rok.

 Za celý organizačný tím napísal Patrik Žitník.

 

 

 

Facebook Comments