Conflict zone 2012

V úvode by som chcel poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa našej akcie zúčastnili a ostali ste až do konca. Samozrejme veľká vďaka patrí našim sponzorom, bez ktorých by táto akcia nemala to správne zakončenie a svoje meno.

I napriek veľmi pozitívnym ohlasom, ktoré na našu adresu odzneli, by som chcel napísať svoje vyjadrenie a svoj pohľad na realizáciu, či priebeh tejto akcie.

Akcia CZ v roku 2012 sa niesla zložitým a náročným jednaním s OS SR a MO SR. Po vybavení všetkých potrebných formalít a písomných povolení sme sa vrhli do marketingu, teda zverejneniu potrebných informácií na webe a podporných stránkach. Prínosom bola chuť a odvaha zasa akciu sponzorovať (hlavne vecnými cenami do tomboly) zo strany jednotlivých firiem, ktoré sa aj na koniec akcie ako sponzori zúčastnili.  Zároveň sme naplánovali a dohodli použitie systému MILES pre potreby bojov a použitia technikalov v hre. Chceli sme tým zabezpečiť väčšiu hrateľnosť a reálnejšie podmienky pri určitých misiách, kde by sa používal tento značkovací systém.

cz16Samozrejme sme hneď na začiatku boli upozornení na možnosť posunutia jedného zahraničného cvičenia na august zo strany armády a preto sme zároveň začali riešiť náhradný priestor v prípade, že by sa tak stalo. Našli sme veľmi pekný priestor v blízkosti Očovej a dohodli podrobnosti s majiteľmi pôdy. A ako to skončilo? No armáda nám kvôli zákonu, ktorý vstúpil do platnosti 1.7.2012 neumožnila akciu realizovať vo Vojenskom Obvode a poľovníci v Očovej, ktorí boli od začiatku proti pohybu osôb v ich revíri, začali robiť všetko preto, aby sa akcia neuskutočnila. Takže majitelia pôdy začali sťahovať a rušiť svoje povolenia. Do hry vstúpila nezisková organizácia SLOVAK CAMP o.z. a ich obchodní vyjednávači, ktorým sa nakoniec podarilo vybojovať priestor a akcia sa mohla uskutočniť. Stačilo vybaviť všetky potrebné povolenia na potrebných úradoch a polícii, čo oproti doterajšej drine ohľadom povolení nakoniec bola „hračka“.

Všetky tieto  skutočnosti, ktoré sa udiali v priebehu asi 3 mesiacov zanechali veľký dopad na realizáciu akcie.

  1. Prihlásené skupiny sa začali odhlasovať a vstupné poplatky sa vracali, ale bolo to dosť problematické lebo nie všetci sa jasne vyjadrili a hlavne nenapísali svoje údaje, kde sa platba má vrátiť a za koľkých hráčov. Preto sa ospravedlňujeme za prípadné omeškanie alebo opätovné dopyty na počty hráčov v tímoch.
  2. Viac ako polovica hráčov sa z akcie odhlásila.
  3. Akcia sa tým, že sa realizovala na „zelenej lúke“ predražila oproti plánu o viac ako 2000 € a tým pádom sme zasa zháňali nových sponzorov, ktorí by dokázali pokryť tento rozdiel a keďže nie všetky peniaze sa nám podarilo zohnať, niektoré veci sme museli vypustiť.
  4. Skupiny hráčov, ktoré sa nahlásili zo zahraničia odriekli svoju účasť.

cz131Vzhľadom na tieto skutočnosti a na udržanie si kreditu akcie, sme sa rozhodli realizovať akciu ako „trojdňovku“.   Zároveň sme si chceli vyskúšať jej náročnosť realizovania.

Celkovo na akciu prišlo 179 registrovaných hráčov, bez hráčov za skupinu GUERILLA, ktorá mala cca. 18 členov, LARP bol zabezpečený cca. 18 členmi z K-7 a 4 psovodmi so psami. Za organizátora sa akcie zúčastnilo celkovo 19 veliacich hráčov (seržantov).

Priebeh akcie:

Akcia sa ešte nezačala a hneď ráno sme museli riešiť prerobenie HQ červených a dostavanie strážnej veže.  Tu nám pomohla aktívna účasť tímu DOG SOLDIERS a STRIKERS, ktorí všetko do začiatku stihli s našimi chalanmi doznačiť a postaviť.

Po úvodnom nástupe a príhovore hostí sa obe armády (N.O.A. a B.O.P.A) presunuli do svojich HQ, kde ich velitelia armád poučili a pripravili na boj. Ten sa začal o 14. hodine, kedy armáda N.O.A vyslala svoje 3 čaty na obhliadku priestoru v jej pôsobnosti a 1 čatu tajne do protivníkovho priestoru Ilava s cieľom zamaskovať sa, vyčkať na pokyn a zaútočiť na sektor Rožňava.

Armáda B.O.P.A. vyslala svoje 2 čaty na obhliadku svojho priestoru a zároveň 1 čatu do priestoru Jelšava, kde sa nachádzala dedina. Keďže sa predpokladal útok na dedinu, veliteľ nariadil ďalšej čate aby jej činnosť zabezpečovala a v prípade potreby ju podporila.

cz119Boje začali v dedine. Čata, ktorá vstupovala do dediny bola napadnutá streľbou GUERILLY a zároveň dedina bola pod paľbou mínometov. Ranení začali vybiehať a vykrikovať, Guerilla sa tvrdo bránila a čata pod paľbou sa nevedela pohnúť z miesta. Nakoniec jej velitelia donútili svojich vojakov aby sa pustili do útoku a bojovali o dedinu. Po čase Guerilla začala ustupovať smerom k vzdialenejšiemu lesu a očakávala, že útočiaca čata/ čaty ich budú prenasledovať. Ak by tak urobili, okamžite by sa dostali pod paľbu z boku, kde ležali zamaskovaní ostatní členovia Guerilli a tým by boli rozprášení.  Našťastie pre nich, sa z lesa objavila ďalšia čata armády B.O.P.A, ktorá okamžite pochopila zámer partizánov a zaútočila od chrbta na pripravenú pascu. Tým boli partizáni zatlačení a ostatní ich príslušníci ušli z boja. Boj sa skončil, ale hneď nastali problémy s ranenými.  Museli sa odtransportovať do poľnej nemocnice, ktorá bola neďaleko, no ranení a ľudia v šoku to hrali tak presvedčivo, že nakoniec sa zdalo, že to bude ťažšia úloha než boj. Čaty z B.O.P.A to však zvládli i keď prišlo k niekoľkým nedorozumeniam a organizátor musel do hry vstúpiť, aby usmernil tvrdosť a postup všetkých zúčastnených.

Zatiaľ čo pokračovala táto akcia, veliteľ modrých sa dozvedel o tajnom postupe jednej čaty N.O.A, ktorá sa prezradila pri približovaní sa k jej cieľu (sektor Rožňava). Preto urobil potrebné opatrenia, aby v danom sektore bola jeho čata.

Okamžite sa v celom priestore rozpútal boj. Armáda B.O.P.A prekročila dočasné hranice a zahájila boj o sektory, ktoré armáda N.O.A. hrdinsky bránila. Čata Charli (N.O.A.) narazila  na čatu India pri poľnej nemocnici. Zároveň sa rozpútal boj v sektore Trnava, kde bojovníci z N.O.A. zadržiavali dve čaty z B.O.P.A, vďaka čomu armáda B.O.P.A nesplnila povinnú misiu. Boje boli aj v priestore sektoru Orava, ktoré sa vyvíjali striedavo úspešne pre obe strany.

cz66Veliteľstvo B.O.P.A. zažilo demonštráciu. Pôvodne mierová demonštrácia sa však zvrtla na boj jednotlivcov, ktorí sa snažili dostať do priestoru HQ a odniesť si vodu a svojho vodcu. Použitie sily voči demonštrantom bolo nakoniec nutné, lebo demonštranti neakceptovali povely a pokyny ostrahy HQ.   Po tomto momente hry organizátor prísne zúžil možnosti hráčov LARPu, nakoľko obe strany, aj armády aj oni trochu preháňali svoju činnosť, fyzický nátlak a zákroky. Treba povedať, že  od tejto chvíle už nebol žiadny problém s realizáciou ich činnosti.

Guerilla sa rozhodla zasiahnuť do boja. Zabrala jeden sektor, ktorého sa nemienila vzdať. Obe armády tam utrpeli značné straty a čo je dôležitejšie, ich činnosť v rámci povinných misií bola veľmi sťažená. V tom istom čase prebiehala misia na prepravu jadrovej zbrane. Čaty alfa a golf stáli proti sebe a snažili sa získať zbraň pre seba. Čata golf mala za úlohu zbraň prepraviť. To sa jej nakoniec podarilo, i keď zažila množstvo bojov, aby si vyčistila cestu a musela povolať dodatočné posily do svojho sektoru, aby zatlačili inú čatu z N.O.A., ktorá v danom priestore plnila inú svoju misiu.

Následne generál B.O.P.A. so svojou ochrankou musel povinne navštíviť a podpísať svoje dva sektory. Rozhodol sa pre  sektory Rožňava a Senec. Nakoľko armáda N.O.A. nezastihla generála na bojisku, nesplnila svoju dodatkovú úlohu. Na HQ N.O.A. prebehla demonštrácia, ktorá bola okamžite eliminovaná a demonštranti sa nedostali ani na 15 m k stanovisku HQ. Jediný úspech demonštrantov bol jeden ukradnutý samopal a 5 mŕtvol vo vlastných radoch.  Tu musim poznamenať, že toto bol úžasne ukážkový LARP, pri ktorom sa hlavne vyznamenali príslušníci K-7, ktorí v tejto oblasti boli úplní nováčikovia. Obe strany, vojaci aj LARPisti si to tam riadne užívali.

Nasledovala misia, kde sa hľadala agentka zranená pri zoskoku padákom a ktorú bolo nutné dopraviť do priestoru poľnej nemocnice.  Čata Juliet z B.O.P.A. síce agentku našla, ale čata Delta bola úspešná a natoľko ich zdržala, že sa nepodarilo splniť časový limit na prepravu a misia bola pre armádu B.O.P.A neúspešná.   Naďalej pokračovali boje o rôzne sektory. Zároveň začala bežať úloha zajateckého tábora. Guerilla sa opevnila v ich priestore a vybudovala tam zajatecký tábor. Armáde B.O.P.A. sa po úspešnej pasci podarilo zajať asi 5 príslušníkov armády N.O.A., ktorí boli odtransportovaní do tábora Guerilly. Všetci zajatci sa podrobili „tvrdému“ LARPOVÉMU vypočúvaniu, šikany, znevažovaniu a pod. Určite si dobre zapamätajú aj psa so psovodom, ktorý robil úžasné veci, aby im spríjemnil pobyt v zajateckom tábore a zdvihol im hladinu adrenalínu v tele. O tejto skutočnosti dostalo správu veliteľstvo N.O.A.  a vyslalo záchranné komando. Ani 3 hodiny úporných bojov v značnej presile nestačili, aby boli zajatci oslobodení a tak ich veliteľ Guerilly tesne pred ich vyslobodením nechal popraviť.

2conflict039Nasledoval hromadný útok na dedinu v sektore Jelšava, kde sa doslova „zakopala“ armáda B.O.P.A. Boje boli ostré a všetci vydávali zo seba maximum. Pozícia obrancov však bola taká zabetónovaná, že to po dvoch hodinách boja prestalo útočníkov baviť a vzdali sa ďalších pokusov o dobitie dediny a splnenie tejto misie.

Z dôvodu vyčerpania živej sily armády N.O.A. sa nočné boje ukončili zhruba o 3 hodine nad ránom.

Ráno sa boje začali až o 8.00 hodine, kedy armáda B.O.P.A. išla pomôcť utečencom a mala ich transportovať zo sektoru Orava na vlastné HQ. I napriek odhodlaniu druhej strany sa im to podarilo. Následne armáda N.O.A. sa dohodla s Guerillou.  Preplatila armádu B.O.P.A. a tým pádom Guerilla od tejto chvíle bojovala na strane N.O.A. Dve čaty N.O.A. sa presunuli do tábora ku Guerille a spoločne bránili ich tábor proti B.O.P.A. asi 3 hodiny. Ich obrana bola úspešná. A odhodlanie vojakov B.O.P.A. vyšlo nakoniec naprázdno.

Nasledovalo obdobie bojov o sektory, kde jednotlivé čaty alebo malé skupinky využívali svoje skúsenosti a zručnosti z predchádzajúcich bojov. Cieľom bolo zabrať a udržať čo najviac sektorov.

Počas týchto bojov, keďže vznikli organizačné problémy so zabezpečením nejakých iných dôležitých záležitostí, sa zmenil generál na strane N.O.A. Následne sa začali  ďalšie misie a boje. Predovšetkým N.O.A. vyslala 1 čatu dobyť a za každú cenu udržať sektor Zvolen. Po obsadení poľného obväziska mala táto čata dobyť späť obväzisko a nepustiť armádu B.O.P.A. do daného priestoru. Čata svoju úlohu splnila, ale veliteľ armády nenariadil transportovať zdravotníkov na svoje HQ, čim znemožnil armáde B.O.P.A vykonať pascu a zlikvidovať zdravotníkov. Misia preto nebola hodnotená bodmi.

Zároveň bežala záchranná misia pilota, kde mala armáda B.O.P.A. nájsť a zachrániť pilota i s jeho vybavením. Čata z armády N.O.A. ich prekvapila a pilota zlikvidovala.  Všade sa stále bojovalo o sektory a Guerilla dostala novú úlohu od veliteľa N.O.A. a to prepraviť jadrovú zbraň. Ostatné čaty z danej armády mali za úlohu ovládnuť a kontrolovať sektory, cez ktoré sa budú s bombou presúvať. Armáda B.O.P.A. bola vytlačená a Guerilla sa úspešne drala dopredu. Nakoniec však 3 bojovníci B.O.P.A. vymysleli úžasný plán a aj ho zrealizovali. Priekupník bol zastrelený a skoro celá čata z Guerilly bola zlikvidovaná danou trojicou. I keď na konci trojica podľahla, bomba nemohla byť odovzdaná a preto body získala armáda B.O.P.A.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Okamžite po splnení tejto akcie, sa velitelia dohodli na stretnutí. Obe armády museli prísť na dohodnuté miesto a pripraviť stretnutie generálov. Celá akcia bola značne v nervóznom duchu. Armáda N.O.A. mala vysokú číselnú prevahu a tým pádom armáda B.O.P.A. bola oveľa opatrnejšia. Napätie, ktoré panovalo na stretnutí by sa dalo krájať a nebyť hlbokej noci všade naokolo, určite by to skončilo riadnou prestrelkou. Nakoniec sa však stretnutie uskutočnilo. Velitelia sa opäť dohodli na prímerí, nakoľko v danú chvíľu armáda B.O.P.A. mala vyčerpané všetky svoje ľudské rezervy.  Boj sa skončil asi o 3 hodine nad ránom.

Bojovať sa začalo asi o 7.00 ráno, keď obe armády mali veľký nástup a brífing pred posledným a svojim najťažším bojom. Armáda B.O.P.A. mala obsadiť v sektore Martin zajatecký tábor a opevniť sa tam. Ďalej mala obsadiť sektor Nitra a Orava.  Úlohou armády N.O.A. bolo postupne dobyť sektor Nitra, Orava a zajatecký tábor.  Boje začali zhruba o 8.30 a odvtedy to bolo veľmi náročné, útok striedal obranu a sektory prechádzali z jednej strany na druhú. Nakoniec o 11 hodine sa podarilo obsadiť armáde N.O.A. sektory Nitra a Orava. Potom zahájila generálny útok na sektor Martin. Dobyť sektor Martin sa jej však nepodarilo, keďže rozhodcovia presne s časovým plánom akcie ukončili boj. Samozrejme niektoré samostatné skupiny bojovali aj v iných priestoroch a získavali dané dominátory v nich.

Akcia sa ukončila slávnostným nástupom, kde boli vyhlásené výsledky od rozhodcov.  Armáda N.O.A. držala celkovo dominátory v 6 oblastiach spolu počas 83 hodín a 22 minút. Armáda B.O.P.A. držala dominátory celkovo 77 hodín a 17 min. Splnením povinných misií však vyhrala armáda B.O.P.A.  o jeden jediný bod. Teda 12 ku 11.

Všetci účastníci akcie, príslušníci armád, boli slávnostne dekorovaní vojenskými stužkami za účasť na tejto bojovej MIL-SIM akcii. Sponzori odovzdali v tombole množstvo cien, pričom prvá cena bol samopal GALIL venovaný generálnym sponzorom akcie CATUS SLOVAKIA.

Počas celého priebehu akcie sa počasie striedalo, občas slabo spŕchlo a občas bolo neznesiteľne slnečno, noci boli prijemne chladné.

Návšteva polície sa niesla v príjemnom duchu povinnej kontroly a vďaka dobrým vzťahom sa to obišlo bez formalít kontroly občianskych preukazov a dodatočného nástupu.

2conflict005Spojenie pomocou vysielačiek fungovalo s malými obmedzeniami a vďaka priestoru sa dovolal vždy každý tam, kam potreboval.

Pár drobných úrazov s prehľadom vyriešili naši zdravotníci, za čo im patri veľká vďaka. Dokonca sa to tento rok obišlo bez privolania záchranky.

Na akcii sme skúšali niekoľko nových prvkov. Prvým bol pohyblivý respawn – „poľné obväzisko“. Celkom dobre to fungovalo i keď je nutné povedať, že drobné chybičky sa našli. Takže v budúcnosti sa presne pomenujú problémy, ktoré pri ňom vznikli a verím, že  tento spôsob respawnu sa osvedči.

Druhou novou vecou, bola nedobytná báza alebo lepšie povedané veliteľské HQ.   Cieľom bolo, aby si čo najviac ľudí zahralo a aby sa zbytočne ľudia nenudili, zároveň to malo spĺňať bezpečnú oddychovú zónu počas troch hracích dní pre každú armádu. Z tohto dôvodu boli HQ dookola „zamínované“ a vstup bolo len 4 metrové pásmo kontrolované strážnou vežou. Často sa stávalo, že na HQ bolo najviac tak 5-10 osôb a i napriek útokom, sa ich podarilo v pohode ubrániť. Negatívom je streľba, ktorá bola síce zakázaná, ale niektorí hráči to nerešpektovali a pálili ponad mínové polia na vzdialené HQ.

Skrytí rozhodcovia v hre riešili niekoľko prípadov porušovania pravidiel a na základe reakcií hráčov ich zavedenie do hry malo pozitívny efekt.  Ich oznámenia na HQ alebo organizátorovi, boli zaznamenané  a okamžite po návrate hráčov na ich HQ, sa s nimi robil pohovor.  Nestalo sa nám, aby niektorí z nich porušil druhýkrát pravidlá alebo podmienky hry.

Nové plánovanie misií a ich princíp spustenia pre hrateľnosť sa veľmi osvedčil. Každý z veliteľov presne vedel, kde má svoje jednotky, každý zo seržantov presne vedel, kde sa nachádza iný seržant s ďalšou čatou, ktorá v prípade potreby poskytla okamžite potrebnú podporu.  Počas hry sme spustili dva samostatné bežiace scenáre. Doplnkové úlohy neboli vôbec spustené, nakoľko nebol dostatok ľudí aby ich mal kto plniť. Túto skutočnosť hlavne ľutujú naši pyrotechnici, ktorí pri ich príprave a zamínovaní okolia strávili dlhý čas. Snáď až na budúci rok…   i napriek tomu si myslím, že na počet osôb takýto systém celkovej realizácie hry bol príliš náročný a nebola voľnosť na individuálne prejavy jednotlivých skupín, alebo samostatných hráčov (ak samozrejme nerátam tie štyri hodinky, kedy sme zastavili misie a nechali iba boj o dominátory, keďže sme riešili jeden organizačný problém).

2conflict045Ako veľké negatívum hodnotím postavenie HQ armády N.O.A. v tesnej blízkosti OFF ZÓNY. Bufet a off zóna bola pre ich hráčov silné lákadlo a až na jeden vzorný tím  S.A.F. Košúty, nik nespal a nezdržiaval sa v priestore HQ. Toto malo za príčinu, že armáda sa nedala dokopy, jednotliví hráči sa navzájom nemotivovali a nepanovala tam taká súdržnosť ako na strane B.O.P.A. Myslím teraz konkrétne na hernú súdržnosť, lebo v boji táto armáda podávala porovnateľné výsledky ako jej protivník.

Celkovo sa akcia niesla v dobrom športovom bojovom duchu, i keď niektorí hráči občas porušili pravidlá, ale tento rok vďaka skrytým rozhodcom, to bol oveľa menší jav ako v predchádzajúcom ročníku a hráči sa v bojovom poli nehádali.  Tým, že sa akcie zúčastnilo menej hráčov a čaty mali svojich presne definovaných seržantov z radu organizátorov, všetky potrebné informácie ohľadom úloh a ich zmyslu sa preniesli aj k poslednému vojakovi a tak boli všetci patrične motivovaní pre boj. To pozdvihlo morálku u jednotlivých čiat.

Tento rok sme sa snažili na PMR frekvencii spustiť rádio, ktoré v súlade s prebiehajúcimi úlohami v hre hlásilo každú pol hodinku aktuálne správy z bojiska.  Celkom sa nám však nepodarilo tento detail dotiahnuť do konca, nakoľko centrála nemohla bežať celý deň a napojenie PC na vysielačku tak zlyhávalo.  I napriek tomu sme to vyskúšali a v budúcnosti to mienime ešte vylepšiť.

Použitie pyrotechniky sa nieslo v znamení zreálnenia bojových efektov. Dalo by sa to vylepšiť, ale jednoducho na to neboli kapacity a financie. I napriek tomu si všetci hráči pochvaľovali takéto doplnenie pyra do hry, hlavne v noci, kedy streľba z expanzných zbraní a efekty  výbuchov boli ďaleko viditeľnejšie a efektnejšie. I napriek tomu sa nám nepodaril splniť zámysel vyskúšať si v hre výbušné nástrahy a výbušné mínové polia.

Bufet by som nerád komentoval, nakoľko sa jednalo o dodávateľskú službu. Našim cieľom bolo zabezpečiť nejaké teplé stravovanie a základné možnosti pitného režimu.

Z môjho pohľadu sa akcia vydarila… Síce sme ju pripravovali dlho a zodpovedne, ale treba povedať, že zásluhu na tom, že sa vydarila, majú samotní hráči, ktorí sa snažili naozaj dodržiavať všetky jej herné princípy a bojovať férovo. My sme dali možnosť a oni ju využili.

Ešte raz vďaka, že ste sa na našej akcii zúčastnili a za Váš prístup na nej.

 

ĎAKUJEME všetkým sponzorom, ktorí prispeli veľkou mierou k úspešnému priebehu a zakončeniu akcie!

 

Facebook Comments