Conflict zone 2011

Akcia Conflict Zone 2011 sa uskutočnila vo Vojenskom výcvikovom priestore VVP Lešť, konkrétne v cvičisku pre boj v zastavanej oblasti. Akcia sa konala v spolupráci s regrutačným strediskom Banská Bystrica. Bola venovaná hlavne prvkom CQB. Nakoľko bol o akciu veľký záujem (vyše 600 prihlásených účastníkov), bol herný priestor rozšírený aj mimo toto cvičisko do priľahlého okolia. Herný priestor sa tak zväčšil na veľkosť 10 x 10 km.
conflict066Tím KERBEROS, Crossbow airsoft team (C.A.T.) a firma ARMY TRAINING ďakujú všetkým účastníkom v roku 2011 za ich účasť a prístup počas celého priebehu akcie. Akcia pri hodnotení zo strany armády bola hodnotená ako bezproblémová.
Celkovo sa na akcii nakoniec zúčastnilo 371 registrovaných hráčov + cca. 70 hrajúcich a nehrajúcich organizátorov a príslušníkov LARPu rozdelených na severnú (červenú) armádu a južnú (modrú) armádu. V pomere aj s oneskorencami 187/182. Hráčov LARPu bolo 20, rozhodcov 16-18 podľa dennej alebo nočnej doby.

Priebeh akcie

Celý scenár sa mal priblížiť reálnemu konfliktu boja dvoch armád v priestore o nadvládu, obsadenie a udržanie mesta. Mali sa tam praktizovať taktické prvky ako prieskum, convoj, oslobodenie rukojemníkov, strážna služba, pasca, ochrana bodu alebo osôb, sniper úlohy, mierové vyjednávanie, demonštrácie, pomoc civilistom a pod…
Realizácia tejto strategickej roviny bola u každého veliteľa a jeho štábu či armády iná.
Červený veliteľ sa rozhodol bojovať o zdroje a predčasne ukončiť hru, jeho jasná a agresívna metóda viedli k tomu, že niektoré misie, za ktoré by dostal málo zdrojov vynechával, zlučoval svojich bojovníkov do väčších celkov a nimi sa snažil získať prevahu na jednotlivých misiách okrem CQB, kde mal na začiatku obmedzený počet hráčov.
Veliteľ Modrých sa snažil skôr získať potrebný počet misií a herných bodov prestíže, ktoré by mu zabezpečili v nočných hodinách (keďže mal na svojej strane potrebné množstvo kvalitných nočných videní a herné tímy špecializujúce sa na boj v CQB priestore) oveľa väčšiu aktivitu a možnosť vybojovať mesto až do konca. Preto jeho armáda plnila všetky vonkajšie misie a boj o zdroje obmedzila na minimum. Jeho veliteľské stanovisko však nestíhalo riešiť problémy, ktoré sa stále kopili množstvom prichádzajúcich rozkazov s misiami.
conflict047CQB – v priestore mesta boli v štyroch dvojposchodových budovách z celkového počtu 20 bodov umiestnené dominátory. V tomto priestore sa podľa zdrojov, ktoré mal veliteľ k dispozícii alebo ich postupne získaval mohli používať prvky ako mínometná paľba, letecký úder a pod. Zároveň sa tu mohla využiť pyrotechnika s určitými pravidlami.
Realizácia fungovala dobre, až na nejaké malé problémy a nepriznávačov, ktorí i napriek 6-8 rozhodcom v priestore hrali nepriestrelných. Treba povedať, že tu rozhodla organizácia nakoľko modrí mali veľmi silné tímy, ale tie sa nepodporovali a tak čo jeden tím dobil a obsadil, druhý tím stratil alebo opustil z rôznych dôvodov. Preto červení poľahky získavali stratené pozície v budovách a hre v tomto sektore.
OSB misie typu MIL-SIM boli pripravené v rôznorodom prostredí ako otvorená lúka, cesta, samostatne stojaca budova a pod. Všetky mali charakter – jedna armáda strážila a druhá dobíjala. Nebol však určený začiatok útoku len časové pásmo, dokedy sa misia musí splniť.
Realizácia fungovala slabo, nakoľko sa hráči sťažovali, že i napriek tomu, že úlohu splnili, teda bod strážili, protivník neprišiel a nezabojovali si. Nepochopili, že úloha nie je bojovať, ale udržať, strážiť a byť tam keby tam protivník prišiel. A keďže červený veliteľ zvolil za prioritu iný bod, stávalo sa, že boje prebiehali inde ako v ich sektore. Z toho vznikala samozrejme frustrácia a hráčov to prestávalo baviť. Niektorí hráči z tohto dôvodu opustili HRU. Na každom takomto bode boli 2 rozhodcovia.
Prieskumné misie MIL-SIM boli plánované a napísané pre malé skupiny hráčov s dobrými orientačnými schopnosťami a fyzickou kondíciou. Ich úlohou bolo peši, tajne a skrytým postupom prekonať vzdialenosť cca. 10 km po rôznych bodoch a na nich v určenom čase odpáliť dymovnice v rôznom obrazovom tvare. Protivník naopak mal vybudovať pozorovacie stanoviská na všetkých bodoch a zistiť tvar týchto obrazov. Rozhodcovia sa nachádzali vo svojich pozorovacích stanoviskách a ďalekohľadom sledovali činnosť týchto skupín a zadymenie určených tvarov.
conflict020Realizácia bola veľmi zlá. Hráči nepochopili i napriek jasne napísanej úlohe jej zmysel. Miesto skrytého presunu sa pohybovali po komunikáciách voľne a hľadali do koho si streliť. Modrí mali u seba po jednej dymovnici na každý bod, čo samozrejme nestačilo lebo ich potrebovali 20. A ešte k tomu namiesto dymovníc mali u seba len rozbušku (palník) do dymovnice, ktorý nedymí a znemožnili pozorovanie dymu v ich určených bodoch. Keď sa dozvedeli od organizátora, že to malo byť inak, boli rozčúlení a frustrovaní, prišli vraj bojovať a nie šliapať km.
Sniper misie boli zámerne náročné aby sa vyhodnotilo, ktorá z armád má lepších sniperov. Použili sme princíp one shoot – one dead. Podmienkou pre splnenie úlohy (tohto princípu) je, aby bol cieľ zasiahnutý len jedným výstrelom a to presne do hrude. Cieľ bol rozhodca, ktorý mal na sebe taktickú vestu a v hrudnej časti mal pripevnený červený papierový kruh (terčík) o rozmeroch 15×25 cm. Za úspešný zásah do hrude sa počítalo zasiahnutie papierového terčíka (prederavenie papiera). Na úlohu bol daný limit a cieľ chodil do priestoru v poslednú možnú chvíľu, aby sa zistilo akú trpezlivosť a pozornosť sniperi majú.
Realizácia bola úspešná len v pár prípadoch z celkového počtu štyroch misií na každú armádu, teda 8 cieľov. Najčastejšou chybou bolo, že sniperi nedorazili na miesto, ktoré bolo od ich HQ vzdialené cca. do 1,5 km a na presun mali zhruba 1 hodinu, pričom druhú hodinu, ktorú mali na plnenie celej úlohy mali sledovať a nakoniec zneškodniť svoj cieľ. Druhou z príčin bolo, že sniperi nevydržali pozorovať priestor až do konca ich časového limitu. Na každom takomto bode bol jeden rozhodca.

LARP
Mierový zbor sa snažil komunikovať s veliteľmi armád a hráčov nútil, aby im robili sprievod z jednej budovy do druhej alebo na ich HQ, vcelku lepšie tieto úlohy zvládla armáda červených. Nakoľko sa snažili naozaj týmto hráčom venovať dostatok času a priestoru na komunikáciu a na ich činnosť.
conflict027Civilné obyvateľstvo robilo paniku a chaos počas bojov a snažilo sa motať v priestoroch tak, aby pútalo na seba hráčov. Niekedy, keď civil dostal zásah, hrali raneného a žiadali pomoc. Nútili hráčov svojim krikom a prosbami aby ich ošetrili a odtransportovali do bezpečia. Opäť tieto úlohy plnili lepšie hráči červených, čo je prirodzené, pretože v danom čase a na danom mieste boli dominantní a ovládali okolie okolo budov. Z tohto dôvodu danú činnosť mohli vykonávať bez vážnejšej obavy zo zásahu.
Civilné obyvateľstvo pri mierovej demonštrácii bolo dosť nešetrne inzultované modrým tímom (boli použité bežné policajné techniky pre zásah na páchateľa) pri jeho HQ, čo neskôr pri svojom hodnotení modrých zavážilo v ich neprospech, nakoľko demonštranti, že nenapadli nikoho , len vyjadrovali vlastný názor a preto voči nim boli použité neprimerané prostriedky obrany vlastného HQ. Z tohto dôvodu aj toto hodnotenie vyhral červený tím.

 

Najväčšie problémy počas priebehu akcie
• Pohyb osôb po strechách i napriek tomu, že pohyb tam bol prísne zakázaný.
• Zapisovanie zlých (nepravdivých) časov na dominátoroch, ktoré rozhodcovia museli opravovať.
• Prechod cez zakázané zóny, ktoré boli v hre jasne pomenované.
• Neidentifikovanie sa k príslušnosti k armáde po vyzvaní.
• Pocit nepriestrelnosti za sklom i keď bolo jasne povedané, že sklo sa neráta ako kryt.
• Roztrácanie sa a úmyselné túlanie sa na vlastnú päsť v priestoroch, ktoré neboli určené na hru.
• Hádzanie pyrotechniky v priestore off- zóny.
• Spamovanie na frekvenciách vyčlenených pre riadiacich a organizátora.
• Neprimerané násilie pri prvkoch LARPu.

 

Rozhodcovia nakoniec po vyhodnotení výsledkov vyhlásili za víťaznú armádu tím červených, teda severnú armádu N.O.A.

ĎAKUJEME všetkým pomocným organizátorom a našim priateľom za aktívnu pomoc pri zabezpečení akcie, rozhodcom za ich trpezlivosť a sebaovládanie v niektorých momentoch hry, hráčom za ich ochotu to s nami skúsiť a obom veliteľom armád, ich štábom za ich prístup a rýchle riešenie problémov organizátora počas akcie, zvlášť Martinovi (veliteľovi modrých), lebo najväčšia ťarcha kritiky za priebeh a hrateľnosť padla na jeho hlavu miesto na našu. Za to sa mu teraz ospravedlňujem…

 

ĎAKUJEME všetkým sponzorom, ktorí prispeli veľkou mierou k úspešnému priebehu a zakončeniu akcie!

 

Facebook Comments